כלי שייט של דייג תקנה 26
כלי שייט העוסק בדיג בחכות גרר אינו נחשב כדייג לצרכי חוקי הדרך

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות

כלי שיט העוסק בדיג יציג בשעות היום