ללא שליטה תקנה 27

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות

כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן