עוגן תקנה 30

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות

עוגן

וראה גם עוגנים ועגינה