אותות מצוקה


חוקי דרך, סימני מצוקה

ירית תותח או אות נפץ אחר שיירו בסרוגין של דקה אחת לערך

    א

חוקי דרך, סימני מצוקה

השמעה ממושכת של קול באיזה מכשיר שהוא לאותות הערפל

    ב

חוקי דרך, סימני מצוקה

רקטות או פגזים הפולטים כוכבים אדומים שיירו אחד אחד בסרוגין קצרים

    ג

חוקי דרך, סימני מצוקה
º º º - - - º º º

אות המשודר ברדיוטלגרף או בכל שיטת איתות אחרת המורכבת מן הקבוצה

     ד

MAYDAY אות המשודר ברדיו טלפון על ידי ההגוי המלה      ה
CNחוקי דרך, סימני מצוקה

אות המצוקה של הצופן הבין לאומי לאיתות המצויין על ידי האותות

    ו

חוקי דרך, סימני מצוקה

אות המורכב מדגל מרובע ועליו או מתחתיו כדור או דבר הדומה לכדור

    ז

חוקי דרך, סימני מצוקה

להבות על כלי השיט -כגון מחבית זפת בוערת או מחבית נפט בוערת וכו

    ח

חוקי דרך, סימני מצוקה

רקטת מצנח בעלת זיקוק אדום או אבוקת יד המפיצה אור אדום

    ט

חוקי דרך, סימני מצוקה

אות עשן המפיקים עשן בצבע כתום

    י

חוקי דרך, סימני מצוקה

הרמה והורדה איטיות וחוזרות ונשנות של הידיים המושטות לצדדים

   יא

אות אזעקת הרדיו טלגרף

יב

אות אזעקת הרדיו טלפון

יג

חוקי דרך, סימני מצוקה

אותות המשודרים באמצעות משואות רדיו לאיכון חירום EPIRB

יד

חוקי דרך, סימני מצוקה

משואת מכ"מ SART

טו

 

אסור להשתמש בשום אות מן האותות שלעיל, או להציגם, אלא כדי לציין מצוקה והיזקקות לעזרה, וכן אסור להשתמש באותות אחרים שאפשר לטעות בהם ולחושבם כאחד האותות שלעיל

1

מן הראוי לשים לב לפרקים השייכים לענין של הצופן הבין לאומי לאיתות, למדריך החיפוש ולהצלה המיועד לאיות סוחר ולאותות שלקמן

2
פיסת אריג מפרשים בצבע כתום, שעליה מבומנים רבוע ועיגול שחורים או סמל מתאים אחר - לשם איתור מהאויר א
מסמן צבע - חומר צובע המוטל לים וצובע אזור ים במקום שבו הוטל ב