אורות בפתחי מעגנים

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות

בכל כניסה למעגן יוצבו:
על שובר הגלים הימני אור ירוק מנצנץ
ועל שובר הגלים השמאלי אור אדום מנצנץ.

תעלות שייט יסומנו גם הן באורות ירוק ואדום בצדדים כמו בכניסה למעגן.

אורות כניסה לנמל>

חשוב להזכיר שאורות אלה הם בהתחשב בשיטת המיצוף הלטראלית IALA A בנמלים ומעגנים הנמצאים באזורי IALA B הסימון בכניסה יהיה הפוך כלומר האור האדום בצד הימני והאור הירוק בצד השמאלי.