פינוי דרך

מפרשיות תקנה 12
שתיהם באותו מפנה
כשהרוח משמאלה
פינוי דרך, מפרשיות
פינוי דרך, מפרשיות

המפרשית המסומנת בנקודה אדומה חייבת לפנות דרך

כל כלי שיט
עקיפה
תקנה 13
פינוי דרך, משיג ועובר>

כלי שיט ממוכן
ממשיך בדרכו
חציה
חרטום מול חרטום
תקנה 17
תקנה 15
תקנה 14
פינוי דרך, כלי שייט ממוכן משמאל
פינוי דרך, כלי שייט ממוכן מימין
פינוי דרך, כלי שייט חרטום מול חרטום
נא לשים לב: הקווים האדומים מסמנים תכווין מצפן לכלי השיט המתקרב

הררכית פנויי הדרך תקנה 18
למעט מקום שתקנות 10 (תעלות צרות), 9 (מערכים להפרדת התעבורה), ו13 (עקיפה) דורשות אחרת
כלי שיט יפנה דרך לכל כלי השיט המצוים מתחתיו
כלי שיט ממוכן
מפרשית
דייג
מוגבל שוקע ימנע מלהפריע ל * ימנע מלהפריע ל * ימנע מלהפריע ל *
כלי שיט מוגבל לתמרן
ללא שליטה
- חייב ככל האפשר לפנות ל
כלי שיט נעקף 66
* כלי שיט שאינו כלי שיט שאין עליו שליטה או כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן, ימנע, אם נסיבות המקרה מרשות זאת, מלהפריע את מעברו הבטוח של כלי שיט המוגבל בשל השוקע שלו

מוגבל השוקע מצידו ישוט בזהירות מיוחדת

מטוסי ים על פני המים, יפנו דרך כמו כלי שייט ממוכן