הגדרות כלי שייט קטנים

אופנוע ים
כלי שייט המונע על ידי מנוע שאיבת מים, המשיט עד 3 נוסעים כולל הצוות, והפעלתו נעשית ברכיבה או בעמידה והיגויו באמצעות מוט רוחבי.
רשאי להשיט - כל אדם מעל גיל 16 ובעל תעודת משיט אופנוע ימי.

סירת מנוע
כלי שייט מופעל במנוע שארכו אינו עולה על 7 מטר ונפח המנוע מ 6 כוחות סוס ומעלה.
רשאי להשיט - כל אדם בעל תעודת משיט או כל אדם שמלאו לו 17 שנים בתנאי שנלווה אליו אדם נוסף בעל תעודת משיט בתוקף.

ספינה
כלי שייט שאורכו עולה על 7 מטר ואינו עולה על 24 מטר. משקלו עד 100 טון.
רשאי להשיט - כל אדם שמלאו לו 18 שנים, בעל תעודת משיט, או כל אדם בתנאי שנלווה אליו אדם נוסף בעל תעודת משיט בתוקף.