אינדקס

חלק א' - כללי

חלק ב' - תקנות נהיגה ושייט
סימן 1 - הנהגת כלי שייט בכל מצב של ראות
סימן 2 - הנהגת כלי שיט היכולים לראות זה את זה      ציור סימן 3 - התנהגות כלי השייט בראות מוגבלת חלק ג' - אורות וצורות חלק ד' - אותות קוליים ואותות אור      שרטוט Exceptions אותות מצוקה - נספח 4