מצבו של כלי שייט


חוקי הדרך מתיחסים למצבים שונים בהם נמצא כלי השייט. במצבים שונים ישתמש כלי השייט באורות שונים ובסימני יום שונים. חשוב לזכור ולהבין את המצב בו נמצא כלי השייט.

חוקי הדרך מתיחסים למצבו של כלי השייט

וביתר פרוט

כלי שייט


בדרך
כלי שייט בדרך כאשר אינו עוגן, אינו רתוק לחוף או אינו על שרטון
כלי שייט שיצא מנמל חיפה הוא בדרך, כאשר עצר את מכונותיו הוא עדיין בדרך
עושה דרכו במים
אם מהירותו של כלי השייט ביחס למים גדולה מ 0, גם אם כלי שייט עצר את מכונותיו אך עדיין מתקדם במים הוא עושה את דרכו במים
אינו עושה דרכו במים
הכוונה לכלי שייט שמהירותו ביחס למים היא 0, כלי שייט שעצר את מכונותיו והוא נע עם זרם המים אינו עושה דרכו במים
אינו בדרך
כאשר כלי השייט עוגן או רתוק לחוף או על שרטון
כלי שייט המפליג מחיפה לאשדוד וזרק עוגן, הוא אינו בדרך
עוגן
על שרטון