תרגול אותות קוליים

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות
קריאת האותות מימין לשמאל
צפירה קצרה º
צפירה ארוכה -
צפירה קצרה ואחריה צפירה ארוכה º -
צפירה ארוכה ואחריה צפירה קצרה - º

כאשר שני כלי שיט נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה

שאלות

 1. º º

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)

 2. - - º º

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)

 3. - - º

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)

 4. -

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)

 5. º

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)

 6. - º - º

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)

 7. º º º

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)

 8. º º º º º

  אני משנה את אורחי לימין

  אני משנה את אורחי לשמאל

  אני מפעיל מכונותי לאחור

  מתכונן לעבור בצד ימין

  מתכונן לעבור בצד שמאל

  כלי שייט ששאינו מבין את כוונתו של משנהו

  כלי שייט המתקרב לסבוב בתעלה

  הסכמה (לפעולת עלי שייט עוקף)


בראות מוגבלת

שאלות

 1. º - º

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 2. - º º º

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 3. פעמון 5 שניות

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 4. - -

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 5. -

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 6. - º º

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 7. פעמון 5 שניות + גונג 5 שניות

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 8. º º º º

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי

 9. פעמון 3 נקישות + פעמון 5 שניות + פעמון 3 נקישות + גונג 5 שניות

  כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים

  כלי שייט ממוכן שאינו עושה דרכו במים

  ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף

  נגרר

  עוגן פחות מ 100 מטר

  עוגן 100 מטר או יותר

  עוגן, רשאי

  כלי שיט על שרטון

  כלי שיט עד 12 מטר

  נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי