תרגול פינוי דרך

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות
בציור משמאל מספר כלי שייט הנמצאים בקורס התנגשות.
על ידי לחיצה בתא המתאים שבטבלה תסמן ב (V) את כלי השייט החייב לפנות דרך, לפי האמור ב סימן 2 - הנהגת כלי שיט היכולים לראות זה את זה, תקנות 11 עד 18.
התירגול הוא לגבי צמד כלי שייט , לדוגמה, כלי שייט מספר 1, האם הוא צריך לפנות דרך ל כלי שייט מספר 2? אם כן תסמן V ול3? גם כאן אם כלי השייט צריך לפנות תסמן V וכו'.
לגבי כלי שייט שאינו חייב בפינוי הדרך השאר את התא שבטבלה ריק.

בדיקת הנכונות: (לאחר על לחיצה על כפתור הבדיקה)
תשובה נכונה - צבע התא אינו משתנה
תשובה שגויה - כלי השייט חייב לפנות דרך צבע התא
תשובה שגויה - זכותו של כלי השייט היא להמשיך בדרכו, כלומר לא הוא זה שחייב לפנות דרך, התא צבוע בצבע אך הוא חייב להתנהג כאמור בתקנה 17 .
תשובה משונה - מסומן כלי שייט המפנה לעצמו
1 2 3 4 5 6 7 8
1 מפנה ל- 1
2 מפנה ל- 2
3 מפנה ל- 3
4 מפנה ל- 4
5 מפנה ל- 5
6 מפנה ל- 6
7 מפנה ל- 7
8 מפנה ל- 8
1 2 3 4 5 6 7 8

נסה תרגיל חדש


מפרשיות

1 2 3 4 5
1 מפנה ל- 1
2 מפנה ל- 2
3 מפנה ל- 3
4 מפנה ל- 4
5 מפנה ל- 5

נסה תרגיל חדש