תרגול חוקי דרך, צורות

תקנות ביו-לאומיות למניעת התנגשויות בים, 1972

עבור על תמונות כלי השייט ותנסה לקבוע מה מיצגות הצורות שהם נושאות.
לשם קבלת התשובה לחץ על התמונה, הההגדרות יופיעו מתחת לתמונה.
לחיצה על כיתוב ההגדרה יעביר אותך לתקנה המבוקשת.

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות
לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות
לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות
לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות

לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות
לחץ לשם קבלת הגדרת הצורות