סיבוב

מראה של כלי שייט, (במקרה זה כלי שייט ממוכן שארכו פחות מ 50 מטר) בשעת סיבוב.


שני אורות הצד ואור התורן נראים כאשר כלי השייט מפנה אלינו את חרטומו.
כל האורות נראים במצב רגעי שהזוית היא 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית