חוקי דרך

אינדקס אורות וצורות
חוקי דרך כלי שייט בדרך סכנת התנגשות
מצבו של כלי שייט כלי שייט ממוכן פנוי דרך
גרירה ודחיפה (גרירה) ראות לקויה
גרירה ודחיפה (נגרר) לאן היא מפליגה ?
מפרשית אורות כלי שייט מסתובב
כלי שייט של דיג
כלי שייט ללא שליטה
כלי שייט עוגן
סימני יום - צורות
אותות קוליים ואותות אור
אותות מצוקה

Google
 
Web cgate.co.il