תרשים זרימה להבנת ההחלטות בעת שקיימת סכנת התנגשות
לשם כניסה לתקנה הרצוייה לחץ על הריבוע האדום