כלי שייט העושה דרכו במים

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות

כלי שייט העושה דרכו במים ישא בנוסף לאורות לאורות המיוחדים לכלי שייט זה אורות צד ואור ירכתיים.

על פי אורות אלה יוכל כלי שייט אחר הרואה אותו לקבוע את כוון הפלגתו ולפעול בהתאם למניעת התנגשות
כלי שייט שאורכו פחות מ 7 מטר ומהירותו המירבית אינה עולה על 7 קשרים רשאי להציג במקום אורות אלה אור סביב לבן .

הסבר אורות הצד הירוק והאדום זוית ראיתם היא 112.5 מעלות מכוון החרטום ולכל צד.
האור הירוק בצד ימין והאור האדום בצדו השמאלי של כלי השייט.
דרך קלה לזכור את כווני אורות הצד - ירוק = ימין .
אור הירכתיים יסגור מעגל תאורה של 360 מעלות, זוית ראיתו תהיה 135 מעלות ויראה מכוון הירכתיים 67.5 מעלות לכל צד .

מבט מלמעלה