סימני יום

כלי שייט עוגן כלי שייט על שרטון


כלי שייט ללא שליטה כלי שייט מוגבל שוקע


כלי שייט גורר ונגרר


כלי שייט העוסק בעבודות
המכשול נמצא בצד השמאלי של התמונה
שולת מוקשים


מפרשית המונעת גם בכוח מכונות כלי שייט על שרטון


ספינת נתב
אות זה אינו מופיע בחוקי הדרך
כלי שייט של דיג


צולל