ARPA

Automatic Radar Plotting Aids


ה ARPA משמש לקביעת כוון ומהירות תנועתה של המטרה המתקבלת על צג המכ"מ באופן אוטומטי.
להדים המתקבלים על הצג נוכל להוסיף את וקטור כוון ההתקדמות של המטרה ומהירותה, על ידי לחיצה על כפתור נוכל לקבל וקטור יחסי לכוון ומהירות כלי השייט העצמי, לחיצה על כפתור תשנה את את הוקטור לתצוגה של הכוון ומהירות האמיתית.

בציור, על צג המכ"מ, מופיעות ארבע מטרות ובמרכזו כלי השייט העצמי.
לחיצה על אחד מהכפתורים יציג את הוקטורים הנדרשים.

כתרגיל, לחץ תחילה על כפתור הTRUE ותנסה להעריך אם יש סכנת התנגשות.
האם כאשר תלחץ על כפתור ה RELATIVE ההערכה תהיה קלה יותר? האם אתה נמצא בסכנת התנגשות?


לשם תרגול תנועה יחסית ושמוש במכ"מ פיתחתי סימולטור -
הורד תוכנת מדמה מכ"מ