השיטה הקרדינלית


השיטה הקרדינאלית מתיחסת לכוון האמתי בו נמצא המכשול.
בשיטה זו מסמנים המצופים את כיוון מיקומו של מכשול כמו שירטון, אניה טבועה סלע או כל מקום שחייבים להמנע ממנו.
המצוף מסמן את גבול המכשול כלומר מצוף שמסמן "מזרח" מראה שהמכשול נמצא ממערב לו וכלי השייט חייב לעבור ממזרח לו.
המצופים יציגו סדרת נצנוצים, של אור לבן
בקבוצות של נצנוץ מהיר או נצנוץ מהיר מאד
V. Qk. Fl.
או
Qk. Fl.


מעבר מצפון לאיזור המסוכן
סדרת נצנוצים בלתי נפסקת

>---------- º º º . . . . .º º º-------->

מעבר ממערב לאיזור המסוכן
קבוצות של 9 נצנוצים
º º º º º º º º º

מעבר ממזרח לאיזור המסוכן
קבוצות של 3 נצנוצים
º º º

מעבר מדרום לאיזור המסוכן

קבוצות של 6 נצנוצים ואחריהם נצנוץ אחד ארוך
º º º º º º -


איך אפשר לזכור את השיטה?

האורות : נצנוצים מהירים או מהירים מאד הסידור שלהם דומה לטבלת השעון
זכור רק שהצפון אינו סידרה של 12 צנוצים אלא סידרה ממושכת ובדרום תוספת של נצנוץ ארוך

סימון עליון: קודקוד המשולש (שפיץ) בצפון מופנה צפונה
בדרום מראה דרומה במזרח ובמערב ראה את הסימון האדום (שאינו מופיע במציאות) אבל לצרכי תזכורת הם מסמנים - E W

צבעים: הצבעים הם שחור וצהוב שים לב שהצבע השחור תמיד תואם לקודקוד של המשולש העליון
והצבע הצהוב לבסיסו
צריך רק לזכור שפיץ = שחור

קדקוד המשולש מצביע לצפון
סדרת נצנוצים ממושכת

המשולשים מסמנים
W

9
3

המשולשים מסמנים
E

- + 6

קדקוד המשולש מצביע לדרום