מצפנים - קיצור

מצפן מגנטי
עקרון הפעולה של מצפן מגנטי מבוסס על כך שלכדור הארץ יש שדה מגנטי שהקטבים שלו קרובים לקטבים הגאוגרפיים. במצפן המגנטי מותקנים מוטות (מחטים) מגנטיים אל לוח, שעליו יש חלוקה של מעגל האופק, והוא מורכב על ציר אנכי. המוטות המגנטיים, בכל מקום על כדור הארץ, מושפעים מהכוחות המגנטיים המקומיים, ומסובבים את הלוח המסומן . הלוח המסומן מראה, בנקודת האפס שלו את צפון המצפן. על ידי סימון "תו – כוון" נתן למדוד זויות בין "תו הכוון" וצפון המצפן. אם יודעים את הדויאציה , שנוצרת על ידי כלי השיט, ואת הוראציה של השדה המגנטי באזור השיט, נתן לתקן את השגיאות ולקבל את הכוונים האמיתיים שדרושים לשמושים השונים.

מצפן ג'ירוסקופי
רשימת שגיאות :
- שגיאה עקב אי התיצבות מספקת סמוך להפעלה או לאחר נתוק זמני של החשמל.
- שגיאה עקב אי-יציבות באספקת החשמל ("נפילות מתח").
- שגיאת "קורס-מהירות" / קו-רוחב.
- שגיאות בתמסורת בין היחידה הראשית לתצוגות נוספות המהוות "מערכת עקיבה".
- שגיאוה עקב טלטול חזק, פניה חדה או שנוי קצוני במהירות כלי השייט.
- שגיאת המשתמש - שמוש לא נכון בחלקים האופטיים.
- שגיאות מובנות, שאופיניות לכל דגם; (הרכנה באזור הקטבים, חוסר בנוזלים - או בסיכה, חופש בצירי המערכת, אי דיוק בהרכבת המתקן, ובמתקני בלימת זעזועים וכיו"ב).

מצפן "שער-שטף מגנטי"Flux-Gate Compass
מצפן זה מכונה גם "מצפן אלקטרוני" . בעקרון מצפן זה הנו מצפן מגנטי, אך ראשית, המחט או המוטות המגנטיים הוחלפו ב"סלילי חישה" רגישים החשים את השנויים בשדה המגנטי שסביבם, והם ארוזים באריזה מיוחדת שהיא מהווה את יחידת "החישן"; שנית יחידת התצוגה (קריאת המעלות) מופרדת מהחישן, ונתנת למקום כל שהוא בכלי השיט, והיא מציגה את הכוונים בצורה ספרתית אלקטרונית. במצפן זה ישנו מעבד מחשב אשר שומר בזכרונו את רמת המתח החשמלי שנוצר בסלילי החישה מהשפעת המגנטיות של הסביבה בה הורכב המצפן תוך כדי סבובו סביב ? 360 של מעגל האופק. לכן לפני השמוש הראשוני במצפן זה צריך לבצע פעולת כיול להתאמתו לסביבה החדשה. בכל פעם שמפנים את המצפן לכוון שונה סלילי החישה מעוררים במעבד מתח חשמלי לפי עוצמת השדה המגנטי, בהמשך, המעבד משווה את המתח שהתקבל לזה השמור בזכרונו, ומציג את הכוון ה"מתאים" לאותו מתח.
היתרונות העקריים של המצפן האלקטרוני:
1. לאחר כיול מתאים רמת הדיוק היא עד כדי ½ מעלה.
2. נוח לקריאה גם בפניות חדות של כלי השיט ובטלטולים מים גלי.
3. נתן להפריד את התקנת החישן למקום, שחופשי מהשפעות מגנטיות לא רצויות, ולהתקין את התצוגה במקום נוח למשתמש, וכן לחבר למספר מכשירים הדורשים חישן כוון.