הגוי אוטומטי


הגוי אוטומטי

בתרשים ממול רואים את חבור "מכונת ההגה" Steering Gear לזרוע ההגהTiller Arm , ואת חבור זרוע ההגה ל-"לוח ההגה" Rudder . בדרך כלל יש עדיפות להגוי ידני: באזורי תנועה צפופה של כלי שיט, מכשולים ימיים, מעברי מים מפותלים מעגנות ונמלים , ים גלי, ומצב של טעינה או תנוחה לא מאוזנת של כלי השיט. ההגאי חייב להיות אדם מיומן בתגובות כלי השיט, בכך שהוא בצע תרגול דוגמה של כל מצב . את השליטה על מערכת ההגה מבצע ההגאי על ידי גלגל- הגה Steering Wheel א ו ידית הגה Tiller , שניהם מכונים גם בשם Helm . כאשר נתיב השיט אינו צפוי לשנויים תכופים ו/או כלי השיט מופעל על ידי משיט בודד מקובל להשתמש במה שמכונה "הגוי אוטומטי" או "נתב אוטומטי" Automatic Steeringאו Auto-Pilot .
מהתאור שלעיל עולה מייד חסרונם העקרי של הגאים אוטומטים – הם אינם יכולים לפנות דרך ולעקוף מכשולים ימיים. וכן עולה מייד יתרונם הגדול בזה שהם חוסכים כח אדם ומשחררים את המשיט לפעיליות אחרות, או למנוחה (זכור אין מנוחה מתצפית טובה!).

שיט המשייטים גם בכח הרוח יש שני סוגים עקריים של הגה אוטומטי: -
1) הגה אוטומטי שהמערכת שלו תלויה באספקת חשמל , והוא מקבל את "חוש הכוון" שלו ממצפן כל שהוא , המצפן מכיל מנגנון שמוסר למכונת ההגה את מצב החרטום ביחס לקורס הרצוי (בעזרת חשמל ואלקטרוניקה). למנגנון זה קוראים "חישן חרטום" Heading Sensor . לוחות הפקוד של הגאים אוטומטים מסוג זה כוללים שכלולים רבים החל מהקלדה ישירה של הקורס הרצוי ותקונים מתוכננים מראש לכל מצב
של כלי שיט ועד שלט מרחוק לכל פעולה. בגלל התלות באספקת חשמל, חשוב מבחינת בטיחות השיט:
א) שיהיה מצבר מיוחד רק למערכת ההגה;
ב) שתהיה איזו תשלובת מכנית להפעלה ידנית, ומצפן מגנטי בעמדה נוחה, שיאפשרו כניסה מהירה להגוי ידני.

2) הגה אוטומטי שתלוי ברוח הגה כזה מכונה Wind Vane, בהגה מסוג זה חישן הכוון הוא לוח בצורת כנף, מפרש או זנב כל שהוא. לוח זה מוצב על- ידי המשיט, כך שתוצר הזוית הרצויה לו, בין שדרית הספינה (כוון החרטום) והרוח . במצב זה הרוח אינה מפעילה כח על הלוח. כאשר הספינה סוטה מהכוון שנבחר, מופעל כח על אחד מהמישורים של הכנף. הכח שנוצר מפעיל מנגנון (תמסורת של גלגלות, מנופים,כבלים ומשקולות – תלוי בדגם), שגורם ללוח ההגה לסובב את הספינה חזרה למצב ההתחלתי – כלומר לזוית שנבחרה מראש בין השדרה לרוח.
מהתאור שלעיל עולה מיד החסרון הגדול של הגה-רוח, והוא בזה , שנדרשת רמה מסויימת של רוח (תלוי בדגם) . ישנם דגמים שבהם התמסורת פועלת על לוח הגה נוסף להגה הידני, ויש כאלה שהתמסורת מפעילה את ההגה הידני. במקרה שהכנף מפעילה סנפיר-הגה (כלומר אינה פועלת על ההגה הרגיל) שטח הפנים שלה צריך להיות גדול יותר , מאשר במקרה שהיא מפעילה מגבר מכני כל שהוא ללוח הרגיל. מבנה הספינה, שטח המפרשים המלא ומשקלה קובעים איזה דגם מתאים לה , ומעל גודל מסויים , לא מעשי להשתמש בהגה רוח.

השוואת תכונות


הגה אוטומטי חשמלי

מדוייק לפי סוג המצפן שמשמש לו כחישן.
טוב לכל סוג של כלי שיט.
נתן לכונו במיוחד להתנהגות כלי השיט.
צרכן רצוף של חשמל ביחוד בים גלי.
אינו פועל בהפסקות חשמל או כשהתרוקן מצברו.
המערכת מורכבת ממספר מכלולים פגיעים
לסביבה הימית ותקלות עצמיות.

הגה אוטומטי רוח

שומר כוון של השדרה ביחס לרוח.
מתנהג טוב גם בים גלי.
אינו צורך חשמל.
אינו פועל ללא רוח.
אינו מתאים לכלי שיט גדולים וכבדים.
אינו משחרר לגמרי את המשיט, דרושה השגחה לשנויים ברוח.
בדגם שיש סנפיר הוא יכול לשמש כהגה חרום.


מציין זוית לוח ההגהRUDDER ANGLE/RUDDER INDICATOR זוהי מערכת עקיבה אחר זוית לוח ההגה ותצוגה של מספר המעלות ימינה או שמאלה ביחס למצב של אמצע הגה °0. תצוגה זו דרושה למקרה שעמדת ההגאי אינה מעל לוח ההגה ו/או רחוקה והלוח מוסתר מההגאי. תצוגה זו דרושה ראשית, כאשר נותנים להגאי פקודות לתמרון כלי השיט במעברי מים צרים, ליד מכשולים ובמעגנות ונמלים. שנית לצורך השגחה על תגובת לוח ההגה בהגוי אוטומטי, ושלשית כאשר רוצים להמנע מתפישת עצמים וכבלים או השתחררות מהם.
פקודות להגאי
בציי סוחר ובציים צבאיים מקובל להשתמש בסדרת פקודות, באמצעותן מורה המשיט המפקד, על שנויי כוון לפי שקוליו. אחד הנושאים החשובים והמיידים, שמפקד כלי שיט צריך לתדרך את אנשי המשמרות, הוא השפה, המושגים וקבוצת הפקודות שבה הוא ומפקדי המשמרות ישתמשו לצורך התמרונים השונים. ההנחיה הראשונה צריכה לתדרך את הצוות כיצד לעבור מהגוי אוטמטי להגוי ידני. ההנחיות האחרות צריכות להיות מותאמות לדגם ההגה שבספינה, וכיצד לעבור מהגוי לפי חלוקות המצפן להגוי לפי חלוקות מציין זוית לוח ההגה. למרות שזה חורג מתחום חוברת זו העקרונות הכלליים הם:

1. ההתיחסות ימינה או שמאלה צריכה להיות לחרטום כלי השייט.

2. כל פקודה צריכה להתחיל במילת הצד שאליו רוצים להפנות את החרטום –ימינהן/שמאלה ורק לאחר מכן מספר המעלות במצפן או במציין זוית לוח-ההגה.

3. ההגאי חייב לחזור על הפקודה וחייב להודיע מתי הגיע לתוצאה שנדרשה.

4. מפקד כלי השייט רוכש לעצמו סמכות כאשר הוא נותן את ההדרכה הנ"ל בטרם היציאה.