התקשרויות לרציף


חבלי התקשרות Mooring Lines

חבלי ההתקשרות מחולקים לשתי קבוצות, חבלי החרטום וחבלי הירכתיים.
בשתי קבוצות אלה שמות החבלים ותפקידם:

Breast Line מצמיד את החרטום והירכתיים לרציף.

Head Line - Stern Line וכן ה Spring מונעים תנועת כלי השייט קדימה ואחורה.

חבלי התקשרות
ההכנות לפני ההתקשרות כוללות: בחירת הרציף, תכנון התימרון (רוח, זרם), תדרוך הצוות וחלוקת תפקידים, הכנת חבלי ההתקשרות (עוגן לפי הצורך), הכנת אונקלים (גנצ'ים) ופנדרים.

התקשרויות ללא השפעת רוח או זרם

התקשרות לצד שמאל Port side to
ההתקשרות לצד שמאל קלה יותר מההתקשרות לצד ימין ולכן תהיה מועודפת.
אמצע הגה
כלי השייט בא במהירות איטית בזוית של כ 20 מעלות לרציף.
כאשר הוא כמעט נוגע ברציף - עצירת המנוע.
ואז מהירות בינונית לאחור, דבר אשר יקרב את הירכתיים לרציף.

העבר את העכבר מעל הציור לשם קבלת אנימציה >>>

התקשרות לצד ימין Starboard side to


התקשרות לצד ימין Starboard side to
תמרון זה קצת יותר מסובך מההתקשרות הקודמת בגלל אי שימוש באפקט הפעלת המנוע לאחור
אמצע הגה
כלי השייט בא במהירות איטית תוך משחק עם ההגה שמאלה כדי לקרב את הירכתיים לרציף.
בעת הקירבה נדרש שיקול דעת ונסיון בכדי לעצור את כלי השייט תוך הורדת מהירות איטית למניעת בריחת הירכתיים החוצה.

העבר את העכבר מעל הציור לשם קבלת אנימציה>>>


התקשרות - רוח מכוון הרציף
בגישה לרציף כאשר הרוח באה מכוון הרציף, זווית הגישה תהיה כהה יותר מאשר בגישה רגילה וזאת בכדי להתגבר על כוח הרוח השואפת להרחיק את כלי השייט. הכנת חבל הירכתיים בחרטום (בכלי שייט גדולים יותר - Heaving Line).
כאשר המרחק יאפשר לשלוח חבלים, ישלחו שני החבלים למניעת "בריחת" כלי השייט מהרציף.
התקשרות - רוח אל הרציף
לא לשכוח פנדרים

בכלי שייט קטנים, הגישה וההתקשרות יהיו כמו שנראה בציור

בכלי שייט גדולים יותר, השיטה הבאה מומלצת:
לא לשכוח פנדרים
גם במקרה זה זווית הגישה תהיה כהה לשם הקטנת השפעת הרוח והמהירות תהיה קטנה מאד.
לשם בקרה על החרטום מטילים את העוגן שמתחת לרוח עד פני הקרקע ללא עודף שרשרת, העוגן יגרר ויעצור את "ריצת" כלי השייט לכוון הרציף. כאשר קרובים מאד לרציף, עוצרים את המכונה ואז בהשפעת הרוח הירכתיים ירדו לכוון הרציף. החבל הראשון שישלח מהחרטום יהיה ה Spring אשר יקשר רחוק לכוון הירכתיים ובמתיחה הוא יעצור את מהירות ההתקרבות של הירכתיים אל הרציף.
ירכתיים לרציף
הנקרא גם התקשרות ים תיכונית Mediterranean Moor
הגישה המומלצת היא כאשר הרציף מצד שמאל של כלי השייט.
כאשר מקום ההתקשרות נמצא לפני החרטום כחצי אורך כלי השייט מטילים את העוגן הימני כאשר ההגה מופנה ימינה. מתקדמים עד שעוברים שכחצי אורך כלי השייט עובר את מקום ההתקשורת ומפעילים מנוע לאחור, וכאשר מתחילים לנוע אחורה מטילים את העוגן השמאלי. הפעלת המנוע לאחור תזיז את הירכתיים שמאלה לכוון מקום ההתקשרות.