מצופים


כמו כלי רכב הנעים בכביש, נעזרים בתמרורים כדי לקבל מידע על מכשולים שבדרך, מהירות נסיעה מותרת וכמובן בכדי להגיע למחוז חפצם, כך כלי שייט המפליגים בקרבת החוף נעזרים במצופים בכדי להמנע ממכשולים כגון שרטונות, שברי אניות (Wreck) וכן למצוא את מיקומם המדויק.

תפקידי המצופים הם רבים, מלבד מצופי ההתקשרות Mooring Buoy ה"מחליפים" את עוגן כלי השייט, תפקידם של המצופים הוא לסימון נמלים, תעלות, נהרות וכדומה.

תפקידם הנוסף הוא לסמן איזורי סכנה בודדת כגון שירטון סלע או אניה טרופה. מידתם של המצופים משתנה בדרך כלל כשנים שלשה מטר ומשקלם בין טון לחמשה. המצופים עוגנים בעזרת יציקת בטון כבדה או ברזל יצוק.

צורתם, צבעם, סימונם וכן האותות הקוליים של המצופים מקנים לימאי אינפורמציה רבה על האזור שבו הוא מפליג.
שיטות הסימון של המצופים מחולקים לשתי קטגוריות עיקריות:
שטת המיצוף הקרדינלית
שטת המיצוף הלטרלי

חשוב להזכיר משואה נוספת הנקראת Beacon . עמוד או מבנה קטן על החוף ותכונותיו הם הוא כשל מצוף.