שאלון מצופים


הערה המצופים אשר בשיטת המיצוף הליטראלי הם:
IALA A
בעת כניסה לנמל


לחץ על התשובה הנכונה

 1. בכניסה לנמל, באיזה צד תשאיר את המצוף

  ימין

  שמאל

  לא משנה, ימין או שמאל

  אף תשובה אינה נכונה


 2. איזה מצוף תשאיר מצפון לכלי השייט, כלומר תעבור מדרום לו


 3. מה מסמן המצוף

  השאר את המצוף משמאל לכלי השייט

  השאר את המצוף מימין לכלי השייט

  התעלה הראשית מימין למצוף

  התעלה הראשית משמאל למצוף


 4. בכניסה לנמל, לפניך מופיע האור הזה

  אפנה ימינה ואשאיר את המצוף משמאלי

  אפנה שמאלה ואשאיר את המצוף מימיני

  אעצור את מכונותי ואזרוק עוגן

  האור מסמן תעלה ראשית ותעלה משנית, תלוי לאן ברצוני להגיע


 5. ביציאה מנמל בשעת לילה, אתה מפליג צפונה. לפני החרטום מתגלה נצנוץ

  האור המנצנץ מסמן כלי שייט במצוקה, אמשיך לכוונו בזהירות

  אפנה שמאלה ואשאיר את המצוף ממזרח לכלי השייט

  לא משנה לאן אפנה

  אפנה ימינה ואשאיר את המצוף ממערב לכלי השייט


 6. מה מסמן האור

  בכניסה לנמל, אשאיר את האור משמאלי

  בכניסה לנמל, אשאיר את האור מימיני

  תעלה ראשית מימין ומשנית משמאל

  תעלה ראשית משמאל ומשנית מימין


 7. איזה מצוף תשאיר ממערב לכלי השייט, כלומר תעבור ממזרח לו