שאלון מגדלי אור


לחץ על הכפתור שלדעתך מורה על מגדל האור הנכון

 1. שאלה


  Oc

  Fl(3)

  Oc(2)

  Fl(2)Black


 2. שאלה


  Fl

  Fl(3)

  Oc(3)

  Fl(4)


 3. שאלה


  FlG

  Fl(3)G

  Oc(4)G

  Fl(4)G


 4. שאלה


  Oc(3)

  Q(3)

  M(3)

  Fl(2)


 5. שאלה


  Oc(3)

  Q(3)

  F(3)

  Fl(2+1)G