מכ"מ - תנועה יחסית


לשם תרגול התנועה היחסית עליך להצטיד בסרגל מקביל ובמחוגה

מניעת התנגשות ומציאת "נקודת קרבה מיירבית" (CPA )
מניעת התנגשות ובדיקת הקרבה המיירבית אל כלי שיט, הנעים באזור השיט, הן שתי הדרישות החשובות ביותר מהמכ"מ. שתי פעולות אלה מתבצעות באותה שיטה שהן מתבצעות בעזרת "מצפן-תכווינים" . במכ"מ ישנו היתרון הגדול שזה יכול להתבצע בכל תנאי ראות, וכן נתן לזהות מהר יותר את הקטנת המרחק בין כלי השיט (בעזרת טבעת הטווח). במכשירים החדישים הפעולה היא מהירה,מתבצעת ישירות על מסך המכשיר ונתנת לבצוע בו זמנית על כל כלי השיט שמתגלים בנתיב ההפלגה. עם זאת נדרשים המועמדים לבחינה להשתמש בגליון המכונה גליון תמרון מכ"מ Plotting Sheet. הפרטים שיש למלא בגליון מנחים את המשתמש איך למלא את הנתונים הראשוניים. מובאים בזה מספר תרשימים אשר ישמשו את הלומד להמחשה בזמן למוד הנושא.

בהפעלת המכ"מ לשם מציאת כוונו ומהירותו של כלי שייט עלינו להבדיל בין שתי צורות הפעלה:
תנועה יחסית Relative Motion
תנועת ההד על הצג מראה את הכוון והמהירות היחסיות לתנועת כלי השייט הנראה (להלן "מטרה") ולתנועת כלי השייט העצמי, הספינה שבה אנחנו נמצאים. ותנועה אמיתית True Motion
מחשב המכ"מ מתחשב במהירות המטרה וכן בכלי השייט העצמי. תנועת ההד שעל הצג מסמן את כוון מהירות המטרה.
נדון כאן רן בבעיות הנוצרות בעת שימוש בתנועה יחסית.

שתי צורות הפעלה נוספות הן:
מכ"מ בלתי מיוצב Head Up
חרטום כלי השייט העצמי מופנה (על פני הצג) לכוון 000.
מכ"מ מיוצב North Up
על פני הצג כוון חרטום כלי השייט העצמי מופנה לכוון כוון ההפלגה, אם אנחנו מפליגים בקורס 245, על פני הצג יופיע קו החרטום בכוון זה. הצפון יהיה תמיד בכוון חרטום כלי השייט (האמיתי כמובן, לא זה שעל הצג).

לשם קביעת כוון הפלגתה ומהירותה של המטרה על צג המכם, נשתמש ב גליון תמרון - Plotting Sheet, דף ובו מצוייר צג המכ"מ שעל פניו נשרטט את כלי השייט האמור.

דוגמה לגליון תמרון:
המעגל החיצוני מחולק ל 360 מעלות. המעגלים הפנימיים מסמנים את המרחק במיילים.

חישוב התנועה הייחסית בעזרת גליון התמרון
ההסברים יהיו רק בשיטת North Up - צפון למעלה. - לשם נוחיות החישובים, נשתמש בקטעי זמן של עשירית השעה- 6 דקות.
-כלי השייט העצמי במרכז הגליון.
- כאמור נשתמש כאן בשיטת הצפון למעלה North Up .
- סמן את כוונך ומהירותך ממרכז הגליון. סימון המהירות יהיה על ידי שרטוט קו ממרכז הגליון לכוון ההפלגה.
אורכו של קו זה יהיה המרחק שאתה עובר ב 6 דקות לשם דוגמה אם מהירותך היא 12 קשרים, תסמן קו באורך מייל אחד (מהמרכז עד הטבעת הקרובה).
- סמן את המטרה בטווח ובכוון הנראה על פני הצג. סמן לידה את האות O את השעה בה נלקחה התצפית (לשם נוחיות תקח את התצפית הראשונ ב"עשירית שעה עגולה" כלומר בדקות 00, 06, 12 וכו' ) .
- מנקודה O מתח קו המקביל לקו המסמן את כוון הפלגתך, ובאורך השווה לו. אבל בכוון הפוך
סמן את קצהו של קו זה באות W
ארכו של קו זה, OW מסמן את תחזית כוון המטרה אם היתה נייחת. כלומר אם המטרה נייחת, הרי שבעוד 6 דקות היא תהיה בנקודה W .
לאחר 3 דקות לאחר לקיחת התצפית הראשוה (O) נקח תצפית נוספת על המטרה ונסמן את מיקומה + שעת התצפית. אם המטרה נמצאת במחציתו של קו OW נבין שהמטרה נייחת. אם אינה נמצאת על קו זה הרי היא מטרה ניידת. נמתין עוד 3 דקות, כלומר 6 דקות מאז התצפית הראשונה, קח תכווין ומרחק למטרה וסמן אותה בגליון. סמן מיקום זה באות A ורשום את השעה.
הנקודה שלקחנו לאחר 3 דקות, תפקידה הוא לבדוק ולאמת את נכונות הקריאות שלקחנו או את בדיקת כוון ומהירות המטרה, כלומר אם הן היא נמצאת על קו OW הקריאה נכונה והמטרה שומרת על קורס ומהירות. אם הנקודה מחוץ לקו זה יש שתי אפשרויות או שטעינו בתצפית או שהמטרה משנה כוון או מהירות, בכל מקרה, אנחנו נצטרך לקחות עוד תצפיות בכדי לודא את התנהגותה של המטרה.

מסקנות מהשרטוט
הקו WA הוא קו התקדמותה האמתי של המטרה.
את הקורס והמהירות נוכל לבדוק בעזרת סרגל מקביל ומחוגה.
אנחנו חייבים לדעת אם קיימת סכנת התנגשות או קירבה מסוכנת. כזכור הקו OA מסמן את התנועה היחסית של המטרה, אם היא תמשיך בהפלגתה באותו כוון ומהירות היא תמשיך להראות בקו ההמשך לקו זה. עד לנקודת הקירבה המיירבית. את נקודה זו נמצא על ידי שרטוט אנך מקו ההמשך האמור ועד נקודת המרכז.
ברור שכעת נוכל על ידי מדידה וחישוב למצוא את זמן הקירבה המירבית ואת מרחקה.
אם כוונו של הקו OA הוא לכוון מרכז הגליון, כלומר אליך, קיימת סכנת התנגשות


צריך להבין שמיקום האניה בעת התצפית האחרונה הוא בנקודה A כוון הפלגתה היחסי הוא בקו OA כלומר היא תהיה תמיד בקו זה או בהמשכו. אבל כוון חרטומה הוא בקו WA.

חזות Aspect
האספקט הוא בעצם התשובה לשאלה איך הוא רואה אותי, כלומר איפה אני נמצא ביחס לקו החרטום שלו. מה הזוית בין קו החרטום של המטרה וביני.
האספקט נמדד במעלות זוית והסיומת היא בדרך כלל צבע, אדום או ירוק בהתאם לצד שבו המטרה רואה אותנו.
בציור, כלי השייט השמאלי רואה כלי שייט בזוית של 45 מעלות משמאל לחרטום. כלי השייט הימני קובע שהאספקט הוא 45 אדום.
לחישוב האספקט עליך למדוד את הזוית בנקודה A בין המשכו של קו WA ובין הק המחבר את נקודה A וכלי השייט העצמי שבמרכז הגיליון.

סיכום

שרטט את כוון הפלגתך ומהירותה ממרכז הגליון
דקה 00 סמן את ההד הראשון O רשום שעה
העתק את כוון (הפוך) הפלגתך מנקודה O וסמן את נקודה W
שרטט קו OW (תחזית למטרה נייחת)
דקה 03 סמן את ההד השני רשום שעה
דקה 06 סמן את ההד השלשי A רשום שעה
שרטט קו OA המסמן את התקדמותה היחסית של המטרה.
שרטט קו WA המסמן את כוון החרטום והמהירות האמתיים של המטרה.
המשך את קו OA ומצא את הקירבה המירבית - זמן ומרחק
שרטט קו מנקוד A ועד כלי השייט העצמי שבמרכז הגליון.
מדוד את הזוית בנקודה A בין קו זה והקו אל כלי השייט העצמי וקבע את האספקט
ראה גם ARPA
לשם תרגול תנועה יחסית ושמוש במכ"מ פיתחתי סימולטור -
הורד תוכנת מדמה מכ"מ