ימאות

http://cgate.co.il/milon_new/agron.asp
אורות חוף ונמלים
מגדלי אור ומשואות
מצופים
שטת המיצוף הקרדינלית
שטת המיצוף הלטרלי
תרגול מגדלי אור
תרגול מצופים
עזרי נווט ושייט
מצפנים מצפנים _ תמצית
מדי מהירות
היגוי אוטומטי
מדי עומק
מכ"מ
- תנועה יחסית תרגול תנועה יחסית
- ARPA
חבלים
חבלים וכבלים
קשרים
גלגילות
תימרון
עוגנים ועגינה
השפעות המדחף וההגה
התקשרויות לרציף
כללי
אגרון למונחי ימאות
אותות הצלה
לצאת ולחזור הכוונה ראשונית לאלה שרוצים לצוף או לשוט והתייחסות מהירה למי שכבר שט

Google
 
Web cgate.co.il