צים שיקגו


צים שיקגו, מעבר בתעלת פנמה ואספנת האניה.
תודה לשמואל (סמי) גיבלי .

אספנה