רבקה ודבורהנמל לונדון West India Docksריבקהתרגול סירות הצלה Boat Drillתרגול כבוי אש Fire Drillצביעת הדופן Over the Side