הרצל
התמונות נסרקו משיקופיות

שתי האחיות הרצל וירושלים הפליגו בקווי הים התיכון, צולם בסוף שנות ה60.


נפולי