שיקמה

אניות להובלת בולי עץ (Logs) בנויות בדרך כלל עם KG נמוך כלומר מרכז הכובד שלהם נמוך יותר מאשר באניות מטען רגילות.
שלש אניות להובלת בולי עץ מאפריקה היו לחברת צים, אלון שקמה ואשל.
טעינת העצים היתה בדרך כלל במעגנים פתוחים מול חופי מיומבה, ניאנגה ונמל פורט ג'נטיל שבגבון שם עלתה קבוצת סוארים ששהו באניה מספר ימים עד גמר הטעינה.
בולי העץ נטענים בתחילה בתוך מחסני האניה ומיושרים בעזרת כבלי הכננות. לאחר שהתמלאו המחסנים מטעינים את בולי העץ על הסיפון לגובה שלכמה מטרים, זאת הסיבה, משקלם של בולי העץ שעל הסיפון, שהאניה בנויה כך שמרכז הכובד שלה נמוך.

מובאות כאן מספר תמונות מהאניה שקמה.

השקמה עוגנת בנמל פורט ג'נטיל, גבון.
בולי העץ צפים ליד החוף.
ה"ראפט" בדרכו לאניה.
בולי העץ קשורים ונגררים על ידי ספינת גרר אל צדה של האניה.
קשירת הראפט.
הראפט קשור, ממתינים לתחילת הטעינה.
בולי העץ בדרכם למחסן האניה.
הבולים מאוחסנים במחסן בצפיפות מירבית.
תחילת הטעינה על הסיפון.
האניה טעונה ועושה דרכה לארץ, בולי העץ קשורים ומחוזקים לסיפון.

ועוד מספר תמונות משגרת האניה
בזמן טעינת העצים, כאשר האניה עוגנת, מנצלים את הזמן לצביעת דופן האניה - Over the Side.
ואילו האחרים מבלים בחוף.
כן גם הם חוזרים לאניה.
ירידה לחוף "מיומבה".
ובים, בעת ההפלגה צביעת מנופי האניה.
קו המשווה
טכס מעבר קו המשווה

נפטון ואשתו מתכוננים לטכס

למרות שעברתי את קו המשווה כעשרים פעם, לא היתה בידי "תעודת ההטבלה". כל מחאותי לא עזרו, שברו על ראשי ביצים, מרחו אותי בצבע וזרקו אותי למים. הזריקה למים למזלי לא היתה לים כמו שמספרים שכך היתה המסורת, אלא לבריכה מאולתרת שבנו על הסיפון.
ואחרונה חביבה, האלון, אחותה של השיקמה, האניה הראשונה בה הפלגתי בשנת 61.
התמונה משנת 66 נשלחה על ידי אלון מנהיים שעם אביו הפלגתי באותה אניה.