כלי שייט

בעת הפלגה אנו פוגשים כלי שייט רבים, מעניין יהיה להכיר את סוגי ההאניות נפוצים לפי תפקידן.

מטען כללי
עד תחילת המאה העשרים היתה האניה למטען כללי General cargo ship האניה הנפוצה ביותר. אניות המטען הכללי הובילו כמעט את כל סוגי המטען מכונות, מכוניות, ומטען בצובר כגון עפרות ברזל, פחם ותבואות.

האניה עמל של חברת עתיד

במלחמת העולם נבנו בארה"ב האניות מסוג ליברטי וויקטורי שנועדו להעביר אמצעי מלחמה וסחורות לאירופה.


אניות אלה אופיינו בשלשה מחסנים מלפני הגשר ושני מחסנים מאחוריו.

מיכליות
בשנות השלושים החלו לבנות מיכליות, אניות שהובילו מטען דלקים בצובר ולא בחביות או במיכלים מיוחדים (Deep Tnaks) שנבנו באנית המטען הכללי
מיכליות אלה הובילו את כל סוגי הדלק, דלק גולמי ומעובד כגון בנזין וסולר וכן יינות ועוד.
המיכליות התאפינו במבנה מגורים וחדר מכונות בירכתיים ובמבנה הגשר ומגורי קציני סיפון ממרכז האניה.

היות והמיכליות שקועות במים במידה גדולה, בזמן סערה, היה הסיפון שטוף במים. לבטיחות הימאים נבנה גשרון Cat Walk בין מבנה הירכתיים ומבנה הגשר ומשם לחרטום. תרנים ומנופים אפשרו להעלות את צינור טעינת/פריקת הדלק לסיפון בנמל.

צובר
bulk carrier בשנות החמשים החלו בבנית אניות הצובר היבש Bulk cargo שהובילו בתפזורת מטען כגון תבואות, עפרות ברזל, פחם ועוד. אניות הצובר מתאפינות במבנה הנמצא בירכתי האניה, הסיפון בדרך כלל ללא מנופים אלא מנופים בירכתיים או קרוב לחרטום להעלאת ציוד ואספקה לאניה.

אניות מתמחות
לקראת סוף שנות הששים ותחילת השבעים החלה התפתחות במבנה ויעוד האניות, האניות הפכו לאניות מתמחות.
שינוי נוסף שהתחיל הוא צמצום הצוותים, הן על ידי הפעלת חדר המכונות בצורה אוטומטית הן בביטול תפקידים וכן העברת חלק מטיפולי האחזקה של האניות למספנות בחוף.
אניה רב תכליתית General Purpose Ship
אניות אלה נבנו כמו אניות המטען הכללי להובלת מגוון רב של מטענים, אבל הם מצויידות במקום הדריקים בעגורנים ופתחי המחסנים רחבים יותר דבר המקל ומאיץ את הטעינה והפריקה ולעתים גם אמצעי תמרון חדישים.

מיכליות
המיכליות המיושנות השתנו, התחילו לבנות מיכליות ענק של 100.000 ו 500.000 טון ויותר להובלת דלק גלמי מבארות הנפט. מיכליות קטנות יותר הנקראות Product Carrier המשמשות להובלת דלקים מזוקקים מסוגים שונים בעת ובעונה אחת.
צורתן החיצונית של המיכליות השתנתה והמבנה הכולל את חדר המכונות, הגשר ותאי המגורים נמצא בירכתיים. המיכליות מאופינות כמו קודמתיהם בגשרון המוביל מהמבנה ועד החרטום וזוג מנופים הנמצא בדרך כלל מאמצע האניה להעלאת צינורות הטעינה והפריקה.

OBO - Oil Bulk Ore
דלק צובר עפרות

אניות אלה לאחר ניקוי המחסנים יכולות להוביל מטען נוזלי או מטען בתפזורת. שלא כמיכלית, האניה מאופינת בפתחי המחסנים בדומה לאנית צובר אך כמו למיכלית, צמד מנופים נמצאים במרכזה להעלאת צינורות הדלק.

LNG מיכלית להובלת גז

CONTAINER SHIP מכולות
האניה מיועדת להובלת מכולות בלבד. גודל האניה מוגד בכמות המכולות שהיא יכולא לשאת.
TEU - Twenty (feet) Equivalent Unit הכושר לשאת מכולות סטנדרטיות שארכן 20 רגל. הן מאופינות בסיפון ישר ואחיד ובדרך כלל ללא מנופים.
לקריאה נוספת בעניין מכולות

RORO גלנוע
באניה זו הטעינה היא על ידי משאיות הנכנסות לבטן האניה דרך שער הירכתיים (או שער החרטום), משאירות שם את העגלה וה"סוס" יוצא חזרה.
REFFER אנית קרור
אניות להובלת מטען בקרור כגון בשר ופירות. האניות הדרך כלל מהירות מאד ומאופינות בצען הלבן.

הובלת בולי עץ
ראה כאן .

אניה למטען כבד Heavy lift vessels אניה זו בנוייה להובלת מטענים כבדים שאניה רגילה אינה מסוגלת להובלתם. האניה מאופינת באמצעי שינוע, מנופים המסוגלים להרים מטענים כבדים במיוחד.

גוררת Tug boat ספינה המשמשת לתפקידים כגון עזרה בקשירת אניות בנמל, גרירת דוברות, הצלה ועוד.
כדאי לשים לב שוו הגרירה לא נמצא בירכתי הגוררת אלא קרוב יותר למרכז כלי הגוררת. וזאת כדי להקל על הגוררת במיוחד בסיבובים.
וראה גם חוקי דרך גרירה ודחיפה
גוררת Deep Sea Tug ספינה המשמשת לגרירה, הצלה ועוד. גוררת זו בנויה להפליג בימים ואוקינוסים.

HYDRFOIL סנפירית
כלי שייט המיועד להובלת נוסעים, בדרך כלל למרחקים קצרים.

HOVERCRAFT רחפת
כלי שייט המיועד להובלת נוסעים, בדרך כלל למרחקים קצרים. וגם לשמוש צבאי.
וראה גם כלי שייט מרחף

 

בהקשר לדף זה כדאי לבקר גם בפרק הובלה ימית