סוגי אניות

סוגי אניות

הכרת סוגי אניות

פניצה ליברטי מטען כלליאילת - מזרח רחוק British Flag
שיקמה מטען כללי / בולי עץחיפה - מערב אפריקה
עתלית מטען כללינמלי הים התיכון
רבקה ודבורה מטען כלליישראל - צפון אירופה
סהר מטען כללימזרח רחוק - מערב אפריקה Gold Star Line
הרצל נוסעיםנמלי הים התיכון
תמנע צוברחיפה - חוף מזרחי
חיפה מיכליתנמלי הים התיכון
צים שיקגו מכולות תמונות: תעלת פנמה ואספנה

תקלות

הצלה Salvage

Google
 
Web cgate.co.il