תמנע

אנית הצובר תמנע כאחותה מצדה שטבעה בדרכה לארצות הברית, הובילה תבואות לנמל חיפה. את התבואות הטעינו בעזרת Shooters, מעיין משפכים ששפכו את התבואה למחסנים. והפריקה נעשתה בעזרת "שואבים" שהופעלו מהחוף.

התמנע בים
פתיחת מחסני האניה לפני ההגעה לחיפה
אנית צובר נוספת היא העין גדי
העין גדי בכניסה לתעלת סואץ בדרך לגריטה ביפן
נשלח על ידי חובל ראשון יוסי גוריון