קווי טעינה


קווי טעינה - Plimsoll Mark - Load Line
בכדי למנוע העמסת יתר (ובעקבות זאת שקיעה יתרה) של כלי השייט, מסומן בדופן החיצוני של האניה סימן כנראה בציור. הסימנים מראים את המידה אליה מותר להגיע כאשר האניה עמוסה באזורים שונים ובתקופות שונות.
בכל אניה נמצאת מפה המסמנת את גבולות האזורים בהתאם לעונות השנה.
חשוב לציין שמגבלות הטעינה תקפות לכל אורך ההפלגה, אניה הטוענת מטען באזור טרופי ובמשך מסעה תגיע לאזור חורף, חייבת להתחשב באזור אליו תגיע, כלומר לטעון בנמל עד קו הטעינה החורפי W (תוך התחשבות בדלק שאותו תצרוך ותגביה אותה לגובה המותר).
אניה הטוענת בנהר בו המים מתוקים, רשאית לטעון לפי הסימון F בהתאם להנחה למים מתוקים FWA.

קווי הטעינה נכנסו לשימוש על ידי הלורד פלימסול (1824-1898).
מים מתוקים באזור טרופי
מים מתוקים
אזור טרופי
קיץ
חורף
חורף באזור צפון אטלנטי
Tropic Fresh water
Fresh water
Tropic
Summer
Winter
Winter North Atlantic
TF
F
T
S
W
WNA