מומנטים


קורה חסרת משקל AB מאוזנת על נקודת משען F.

נחבר לקורה משקולת בת 5 טון במרחק של 8 מטר מנקודה F.

בכדי לאזן את הקורה, נוסיף משקולת נוספת בת 5 טון במרחק השווה למרחק המשקולת הקודמת, כלומר 8 מטר.

אם יש בידינו רק משקולת (נוספת) בת 8 טון נוכל להציבה במרחק של 5 מטר מנקודה F.

אפשר גם להוסיף במקומה שתי משקלות בנות 6 טון ו 11 טון במרחקים של 3 מטר ו 2 מטר בהתאם
מומנט = משקל x המרחק
ובמקרה הזה
40 = 8 x 5 = ( 2 x 11 ) + ( 3 x 6 )

בקורה זו שלש משקלות W W' W" המחוברות במרחקים d d' d"

בכדי לאזן את הקורה אנו יכולים לחבר שלש משקלות דומות במרחקים שווים, או לחבר משקולת W במרחק D שהוא יהיה השקול.

W x D = (w x d) + (w' x d') + (w" x d")
D ={ (w x d) + (w' x d') + (w" x d") } : W