שטח קו המים Water Plane - WP.


בחישובי יציבות משתמשים לעתים קרובות בשטח פני המים של כלי השייט
כמובן ששטח קו המים שונה משוקע לשוקע.
אחת משיטות החישוב היא "חוקי סמפסון".
היות ושטח פני המים בכלי שייט סימטרי כלפי קו האמצע האורכי, נשרטט רק חצי משטח המים, ולאחר החישוב נכפיל ב2.

בשרטוט חצי מהשטח המבוקש. נחלק את השטח לאורכו לחלקים שווים (מבחינת אורכם) כל חלק ארכו h וגובהו כפי שמסומן y2, y1,y וכו' כמספר החלקים.חוק 1 חלוקה לשטחים זוגיים

A = שטח פני המים

A/2 = h/3 * ( y + 4y1 + 2y2 + 4y 3 + 2y4 + 4y5 +2y6 + 4y7 + y8 )

כאמור בכדי למצוא את כל השטח צריכים להכפיל את התוצאה ב2.


חוק 2 חלוקה לשטחים שאינם זוגיים

A/2 = 3/8 * h * ( y + 3y1 + 3y2 + 2y 3 + 3y4 + 3y5 +2y6 + 3y7 + 3y8 + y9)
גם כאן, לא לשכוח להכפיל ב 2


חוק 3 הידוע גם כ חוק 5 - 8 חישוב שטח של קטע אחד
ABCD = 1/12 * (5 y + 8y1 - y2 )
CDEF = 1/12 * (5 y2 + 8y1 - y )