סימולטור טעינה רוחבית
הסבר
דחי האניה ton Displacement
מרחק מרכז הכובד meter KG
מרחק המטסנטר meter KM

0
K

הסבר
בסימולטור/מחשבון זה יש אפשרות להציג תרגילים אקראיים על ידי לחיצה על הכפתור "נתונים חדשים" או להכניס נתונים משלכם.

בכל לחיצה על כפתור "נתונים חדשים" יתווספו משקלות חדשים לגוף האניה (מידות ה kg וה D, המרחק האופקי מהמרכז ישתנו). לחיצה על כפתור "חשב" תציג את התרגיל פטור.

בתרגילים האקראיים לא בהכרח שהמידות יהיו הגיוניות מבחינת גובה הKG והמרחק האופקי ממרכז האניה, אך זה לא יפגע בחישוב.

בנתונים המוכנסים ידנית יש אפשרות להכניס נתוני טעינה, פריקה (מספר שלילי) והזזת מטען.

במקרה של טעינה או פריקה של משקלות גדולים מאד ביחס לדחי האניה, אם תתקבל זוות נטיה מעל 90 מעלות תוצג הזווית במידות לא נכונות.

הסימולטור נבדק ונוסה הן בתרגילים אקראיים והן בתרגילים המוכנסים ידנית. באם תמצא שגיאה או בכל הערה אבקשכם לפנות אלי.