מומנטים אנכיים


מומנטים לגבי השידרית
טעינת מטען

בציור אניה שמשקלה W ומרכז הכובד שלה בנקודה G.
נטעין משקלות w בנקודה g וw1 בנקודה g1
W1 = W + w + w1
W = משקל כלי השייט
w w1 = משקלות שנטענו

KG1 = סכום המומנטים ביחס לשידרית
                       סכום המשקלות

KG1 = (W x KG) + (w x kg) + (w1 x kg1)
                                    W1


מרכז הכובד החדש הוא G1 ומשקלה החדש של האניה הוא W1

פריקת מטען

W1 = W + w + w1
W = משקל כלי השייט
w w1 = משקלות שנפרקו

KG1 = סכום המומנטים ביחס לשידרית
            סכום המשקלות

KG1 = (W x KG) - (w x kg) - (w1 x kg1)
                                    W1