יציבות

כללי שוקע Draft Draught
מי נטל הוספת משקל לאניה לשם יציבותה
ציפה ארכימדס TPC FWA
Simpson Rules מציאת שטח קו המים
קווי טעינה ארכימדס TPC FWA
מומנטים שינוי GM בעקבות טעינה או פריקה
יציבות רוחבית שווי משקל הטיית כלי השייט בעקבות גורם חיצוני
מומנטים אנכיים השפעת טעינה אנכית על היציבות
מומנטים אופקיים השפעת טעינה אופקית על היציבות
הנפת מטען מטען תלוי על מנוף האניה
סימולטור טעינה ופריקה