דגלי הקוד הבין לאומי Code Flags

International Code Flags 

Alfa I have a diver down; keep well clear at slow speed
* Bravo I am taking in or discharging explosive
* Charlie Yes (affirmative or "The significance of the previous group should be read in affirmative)
* Delta Keep clear of me; I am maneuvering with difficulty
* Echo I am altering my course to starboard
Foxtrot I am disabled; communicate with me
* Golf When made by fishing vessels operating in close proximity on the fishing grounds it means: I an houling nets I require a pilot
* Hotel I have a pilot on board
* India I am altering my course to port
Juliet I am on fire and have dangerous cargo on board; keep well clear of me
Kilo I wish to communucate with you
Lima You should stop your vessel instantly
Mike My vessel is stopped and making no way through the water
November This signal may be given only visualy or by sound. For radio transmission the signal should be  NO  No (negative or "The significance of the previous group should be read in negative)
Oscar Man over board
Papa At sea, it may be used  by fishing vessels to mean: My nets have come fast upon an obstruction In harbour. All person should report on board as the vessel is about to proceed to sea
    Quebec My vessel is "healthy" and I required free partique
Romeo
* Sierra I am operating astern propulsion
* Tango Keep clear of me; I am engaged in pair trawling
Uniform You are running into danger
Victor I required assistance
Whiskey I required medical assistance
X-ray Stop carrying out intentions and watch for signals
Yankee I am dragging my anchor
* Zulu When made by fishing vessels operating in clos proximity on the fishing grounds it means:  I am shooting nets  I required a tug
Notes:
Signals of letters marked by * when made by sound may only be made in compliance with the requirement of the International Regulation for Prevent Collisions at Sea, rule 34 and 35
        0         1         2         3         4
        5        6         7         8         9
1st Substitute 2nd Substitute 3rd Substitute

Samples
A R 3
J M 3 1st Substitute
R M  2nd Substitute 3  2nd Substitute
A  1st Substitute R  1st Substitute 3 3rd Substitute


הדגלים הדרושים לנבחני כלי שיט קטנים
Alfa צוללן במים, התרחק ממני
Bravo טוען או פורק חומרים מסוכנים
Charlie כן, חיובי
November לא, שלילי
Oscar אדם בים
דגלים נוספים
Delta

התרחק ממני, מתנהל בכבדות

Golf

מבקש נתב

Hotel נתב באניתי, דגל נתב
kilo

ברצוני להתקשר אתך

Quebec

אניתי בריאה, מבקש רשות כניסה

באפשרותך להדפיס את עשרת הדגלים הדרושים לנבחני כלי שיט קטנים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות