הסברים מבניים לתת-המעמד הנמוך- תרומת הסוציולוגיה לחקר העוני

 

שיעור: ניתוח מעמדי של העוני אריק אולין רייט הוא סוציולוג אמריקאי שהיה בין הראשונים שניסו להחזיר את המרקסיזם לסוציולוגיה האמריקאית, שהייתה באופן מסורתי נגד המרקסיזם מסיבות אידיאולוגיות ובעיקר

מסיבות פוליטיות. הוא שם לעצמו למטרה להפוך את המרקסיזם מאיזושהי דוקטרינה אידיאולוגית- פוליטית – חזרה אל היסודות המדעיים. התרומה המרכזית של אולין רייט היא הפיכת המרקסיזם לתיאוריה שניתנת להוכחה אמפירית. החלק השני של עבודתו היא להתאים את התנאים של

המרקסיזם לקפיטליזם בן זמננו.

 

לפי אולין רייט, אי אפשר להמשיך בתנאים של הקפיטליזם של שנות ה70- על שני מעמדות מקוטבים – בעלי אמצעי הייצור וחסרי אמצעי הייצור – מכיוון שחלו כל מיני שינויים בקפיטליזם, וישנם אנים שמאוד קשה למקם בתיאור המעמדי של מרקס. לכן אולין רייט מפתח תיאוריה של מיקומים

מעמדיים שמנסה להתייחס למגוון התפקידים )המיקומים( שקיימים בחברה קפיטליסטית מתקדמת.

 

במאמר הזה, טוען אולין רייט שהעניים הם לא קטגוריה רחבה או לא מובחנת שאפשר לדבר עליה

במונחים כלליים. לפיכך, הוא מפתח תיאוריה או הסבר מעמדי – ניתוח מעמדי של עוני.

 

הסברים לעוני:

אולין רייט מנסה למפות את ההסברים הקיימים בסביבה האינטלקטואלית אודות עוני:

מערכות חברתיות תכונות אישיות מקור העוני
תת-מעמד העוני תרבות העוני  
ניצול מעמדי נחיתות גזעית/אתנית  

 

תרבות העוני )לואיס:( אדם שגדל במשפחה שמתמודדת במשך שנים עם חסך כלכלי – נוצרות אצלו

תכונות אישיותיות שימשיכו להתקיים גם אם המצב הכלכלי ישתפר.

 

נחיתות גזעית/אתנית: העניים הם עניים עקב פגם טבוע שמשפיע על האינטליגנציה שלהם.

 

תת-מעמד העוני )ווילסון:( הסבר מבני. ניתן לשנות את הגורמים הסביבתיים ולחולל שינוי –

המאפיינים של תרבות העוני לא חייבים להישאר.

 

ניצול מעמדי )אולין רייט:( עוני הוא חלק מהדינמיקה של הקפיטליזם. כדי שהקפיטליזם יתקיים, חייבים שתהיה שכבת אנשים עניים. לפי אולין רייט, עוני אינו תוצר לא רצוי של משטר כלכלי-חברתי והוא לא נובע משינויים כלכליים מהירים )כפי שטוען ווילסון,( אלא עוני הוא חלק מרכזי מהדינמיקה

של החברה הקפיטליסטית. הקפיטליזם זקוק לעוני כדי לשעתק את עצמו.

 

מה מקור העוני לפי התיאוריה המעמדית של העוני?

  • עוני הוא לא תאונה או תוצר לא רצוי של משטר כלכלי-חברתי – הוא לא נובע משינויים

כלכליים מהירים )הטענה של ווילסון.(

  • עוני הוא חלק מרכזי מהדינמיקה של החברה הקפיטליסטית – הקפיטליזם זקוק לעוני כדי

לשעתק את עצמו.

  • ניצול הוא תנאי הכרחי )אך לא מספיק( לרווח בחברה קפיטליסטית.

 

מה הם מעמדות חברתיים בניתוח המרקסיסטי? ההגדרה של אולין רייט של מעמדות: קטגוריה של שחקנים חברתיים המוגדרת על ידי יחסי בעלות, כלומר – היחס לאמצעי הייצור, המחוללים ניצול. היחסים שנוצרים במהלך תהליך הייצור

בין השחקנים השונים הם יחסים שמייצרים ניצול.

מדוע יחסי בעלות שונים מייצרים ניצול? המכונות הן בגדר הון מת אם הן לא מופעלות על ידי מישהו. הניצול של כוח העבודה של העובדים הוא תנאי הכרחי לרווח בקפיטליזם ולצבירת הון. הקפיטליזם כמשטר כלכלי-חברתי מחולל או מייצר אינטרס מעמדי שלפועלים לא תהיה ברירה אלא לבוא לשוק ולמכור את כוח העבודה שלהם. כלומר, נוצרה שכבה שיש בידיה מכונות או אמצעי ייצור, ויש שכבה

שהדבר היחיד שיש לה כדי להתקיים זה למכור את כוח העבודה שלה – כי זה המשאב היחיד שלה. כך נוצר בעצם מצב של תלות – הפועל צריך למכור את כוח עבודתו כדי לקיים את משפחתו, ובעל אמצעי הייצור צריך את הפועל כדי להפעיל את המכונות. על ידי עבודתו של הפועל, הקפיטליסט יכול

לצבור הון.

מהן הדרכים לאתר רטיבות בקיר?

אחת מהבעיות הכי שכיחות שיכולה להופיע בכל דירה היא בעיית רטיבות. בעיה שעלולה להיראות כבעיה לא נוראית, אך המציאות תהיה שונה בתכלית. תוכלו למצוא את

מחסום חשמלי לחנייה

שער לחנייה או מחסום לחנייה הינם פריט נחוץ וחשוב מאוד הן עבור בית פרטי והן עבור בניין בעל שטח חנייה ציבורי. חשיבות התקנת מחסומי חנייה

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

מהן הדרכים לאתר רטיבות בקיר?

אחת מהבעיות הכי שכיחות שיכולה להופיע בכל דירה היא בעיית רטיבות. בעיה שעלולה להיראות כבעיה לא נוראית, אך המציאות תהיה שונה בתכלית. תוכלו למצוא את

מחסום חשמלי לחנייה

שער לחנייה או מחסום לחנייה הינם פריט נחוץ וחשוב מאוד הן עבור בית פרטי והן עבור בניין בעל שטח חנייה ציבורי. חשיבות התקנת מחסומי חנייה