חגי ישראל

 

רשימת חגי ישראל, מועדים וימי זכרון.
כמו כן מצויינים מספר הימים בו חל החג וכן מצויינים אורכם ודחיות / הקדמות אם יש.

החג תאריך מספר ימים הערות
ראש השנה א' תשרי 2 לא יחול בימים ראשון, רבעי או שישי     (לא אד"ו ראש)
א' – י' תשרי 10 עשרת ימי תשובה
צום גדליה ג' תשרי 1 אם ג' תשרי חל ביום שבת, צום גדליה נדחה ליום ראשון
יום הכיפורים י' תשרי 1 לא יחול בימים ראשון או שישי
סוכות טו' תשרי 8 כא' תשרי – הושענה רבה. כב' תשרי – שמחת תורה. כג' תשרי – אסרו חג
חנוכה כה כסלו 8
תענית י' טבת 1 אם י' טבת חל בשבת, התענית נדחת ליום ראשון
ט"ו בשבט טו' שבט 1
תענית אסתר יג' אדר ב' 1 אם יג' אדר ב' חל ביום שבת או ביום ששי, התענית מוקדמת ליום חמשי
פורים יד' אדר ב' 1 שושן פורים בט"ו אדר. בירושלים, חג פורים בט"ו באדר
פסח טו' ניסן 7 טז' ניסן – איסרו חג
טז' ניסן 50 ספירת העומר מהיום השני של פסח ועד חג השבועות
יום הזכרון לשואה ולגבורה כז' ניסן 1 אם כז' בניסן חל ביום ששי, מוקדם יום הזכרון ליום חמשי
אם כז' בניסן חל ביום ראשון, נדחה יום הזכרון ליום שני
יום הזכרון ד' אייר 1 חל תמיד יום אחד לפני יום העצמאות
יום העצמאות ה' אייר 1 אם חל ה' אייר ביום ששי או ביום שבת, מוקדם החג ליום חמשי
אם חל ה' אייר ביום שני, נדחה החג לים שלשי
ל"ג בעומר י"ח באייר 1
שבועות (ביכורים) ו' סיוון 1
תענית יז' תמוז 1 אם חל יז' בתמוז בשבת, התענית נדחית ליום ראשון
תשעה באב ט' אב 1 אם חל ט' באב בשבת, התענית נדחית ליום ראשון
חג האהבה טו' אב 1
עוד באתר זה:הסבר: מבנה הלוח העברי תאריכי החגים, אורכם והערות לגביהם.

לוח שנה עברי ברשת אפשרות הדפסה מימין לשמאל ומשמאל לימין.
לוחות שנה באנגלית ורוסית, מועדי החגים מחולקים לפי חגים בארץ וחגים בגולה.

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות