חווית נשים במסגרת העבודה

כיצד חוות נשים את עבודתן במסגרת הקהילה ומקום העבודה?

 • נשים מזרחיות חשות בושה – אלה לא עבודות שהן חושבות וחוות כעבודה שנותנת להן

כבוד. עם זאת, הנשים המזרחיות מרגישות שבמהלך העבודה הן יוצרות חברויות ותחושת סולידריות עם עובדות אחרות. בנוסף, הן הרגישו שעבודת הניקיון אפשרה להן לצאת

מהעבודות הביתיות. בכך, כמה שעבודתן משפילה ולא נותנת להן כבוד – היא מאפשרת להן לצאת לעולם אחר, בו הן חוות חברויות, תחושת השתייכות ויציאה ממשק הבית. זה איפשר להן מקורות הכנסה עצמאיים ולהשתתף בכלכלת המתנות בקהילה. שכרן, למרות שהוא נמוך, מאפשר להן לשמור על כבודן במסגרת הקהילה – לבוא לבושות יפה, לתת מתנה

שמשתווה למתנה שהן קיבלו וכו.'

 • מהגרות מחבר העמים לשעבר מרגישות מושפלות במקום העבודה, אבל מצד שני באותם

מקומות בהם יש התאגדות זה מגדיל את השייכות שלהן למקום העבודה.

 • נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל חשות השפלה מול הקהילה, אבל מאמינות שבזכות

העבודה הן יכולות לסייע לילדיהן.

 

 

גבריות, עוני ועבודה בשכר נמוך

בחברות המערביות, מה שמגדיר את הגבריות זה תפקיד הגבר כמפרנס – הדימוי של הגבר שיוצא לזירה הציבורית ועובד כל היום, ועל ידי זה הוא תומך במשפחתו. בשנים האחרונות, עם השינויים בשוק העבודה, יש חוויה של ניעור תחושת הגבריות בקרב הגברים. הם כבר פחות יכולים לתפקד כמפרנסים בלעדיים. חלק מהגברים, שבעבר יכולים היו להיות מעמד פועלים גאה, נדחקים בגלל היעדר תעודות וכישורים לשוק העבודה

השניוני, והאופק התעסוקתי שלהם הולך ומצטמצם.

 

מה ההשלכות של שינויים בשוק העבודה על גבריות?

 • אילוצים של מעמד, השכלה ושינויים בשוק העבודה.
 • עזיבת בית הספר גורמת להיעדר תעודות וכישורים.
 • שינויים בשוק העבודה: עבודה גמישה, זמנית, במשרה חלקית, ללא אופק תעסוקתי, ביטחון ורווחה

תעסוקתיים.

 • צמצום הזדמנויות תעסוקתיות.

 

אי אפשר להתעלם ממשבר הגבריות – הם מרגישים פחות מתוגמלים והשליטה שלהם בנשים הולכת

ונעלמת.

 

אווה פודור – סוג שונה של פער מגדרי: איך נשים וגברים חווים עוני

 • הונגריה: אין הבדלים משמעותיים בתחולת העוני בין גברים ונשים ולא בתחושה הסובייקטיבית של

העוני.

 • השאלה היא: מהם ההבדלים המגדריים באופן שבו גברים ונשים חווים עוני?
 • מה הן האסטרטגיות שנשים וגברים מגייסים כדי להבנות מחדש את הגבריות?

 

המאמר משתלב טוב עם הביקורת על הפמיניזיציה של העוני:

 • משפחות חד-הוריות הן לא אינדיקטור מתאים כדי לאמוד הבדלים מגדריים בהונגריה, זאת מכיוון

שאימהות לילדים )גרושות ורווקות( לא מקימות משקי בית עצמאיים, אלא מתגוררות עם משפחתן המורחבת. הדפוס הזה מאפשר להן לצאת לשוק העבודה, כי יש מי ששומר על ילדיהן. בכך, התמיכה

המשפחתית מאפשרת להן לצאת לשוק העבודה.

 • מרבית העניים בהונגריה הם זוגות הטרוסקסואלים נשואים.
 • מספר הילדים, ולא היעדר בן זוג, מגדיל את ההסתברות להיות ענייה בקרב נשים. כלומר, מה שגורם

לעוני בהונגריה זה לא חד-הוריות, אלא ריבוי ילדים.

 

ממצאים:

 • יש הבדלים בחלוקת משאבים לפי מגדר במסגרת משק הבית – למי שיש יותר משאבים, יש יותר

כוח.

 • נשים מבצעות יותר עבודות ביתיות ופחות שולטות על נכסים פיננסיים או מקבלות החלטות במשקי

הבית של המעמד הבינוני.

 

 • במשקי בית עניים, נשים עוסקות במטלות ביתיות וגם אחראיות על ניהול התקציב, בעיקר כמצב של

דלות במשאבים.

שמאי מקרקעין בירושלים – מה הוא עושה?

ליקויים בנכס, מיסים גבוהים ובעיות עתידיות, כל אלה עשויים להשפיע על ההחלטה שלנו לקנות או למכור נכס. חשוב לנו לדעת שאנחנו פועלים בצורה שקולה ונכונה,

בדק בית לדירה חדשה – המדריך המלא

  המושג בדק בית, מוכר לכולנו מסיפורים של חברים ומשפחה. במהלך החיים, בעת מעבר לבית חדש או שיפוץ הבית, קיים סיכוי גדול שתיאלצו לבצע גם

הסרת שיער – מגוון האופציות

  שיער גוף, הינו תופעה אתה רבים מתמודדים באופן יום יומי. בתרבויות מסוימות, שיער גוף נחשב לטבעי וחסר חשיבות, ובעיני אנשים רבים אין כל צורך

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

שמאי מקרקעין בירושלים – מה הוא עושה?

ליקויים בנכס, מיסים גבוהים ובעיות עתידיות, כל אלה עשויים להשפיע על ההחלטה שלנו לקנות או למכור נכס. חשוב לנו לדעת שאנחנו פועלים בצורה שקולה ונכונה,

בדק בית לדירה חדשה – המדריך המלא

  המושג בדק בית, מוכר לכולנו מסיפורים של חברים ומשפחה. במהלך החיים, בעת מעבר לבית חדש או שיפוץ הבית, קיים סיכוי גדול שתיאלצו לבצע גם

הסרת שיער – מגוון האופציות

  שיער גוף, הינו תופעה אתה רבים מתמודדים באופן יום יומי. בתרבויות מסוימות, שיער גוף נחשב לטבעי וחסר חשיבות, ובעיני אנשים רבים אין כל צורך