לא נעים: קנסות תעבורה ודוחות תעבורה

קבלת דוחות תעבורה איננה דבר נעים אך היא בלתי נמנעת על מנת להילחם בעבריינות התנועה.

ישנם שני סוגים של דוחות תעבורה. הראשון הינו דוח תעבורה מסוג קנסות והשני הינו דוח תעבורה אשר קבלתו משמעותה הזמנה לדין משפט תעבורה. דוחות תעבורה שהם קנסות תעבורה ניתנים בעבור עבירות תנועה קלות יחסית כגון שיחה בטלפון הסלולארי בשעת נהיגה, כאשר למקבל ישנה אפשרות לשלם את הקנס, לבקש להישפט או לבקש לבטל את הקנס.

דוחות תעבורה המלווים בהזמנה למשפט ניתנים בעבור עבירות חמורות יותר למשל עקיפה בקו רצוף ובמקרים אלו, לא עומדת בפני הנהג האפשרות להמיר את המשפט בקנס.

 

קנסות תעבורה – כללי

קנסות תעבורה ניתנים במצבים של עבירות תנועה קלות יחסית כגון שיחה בטלפון הסלולארי בשעת נהיגה, אי חגירת חגורת בטיחות, אי ציות לתמרור עצור וכדומה.

כאשר מקבלים קנסות תעבורה יש שלוש אפשרויות פעולה:

  1. לשלם את הקנס – תשלום הקנס משמעותו כי הנהג הודה כי ביצע את העבירה. הרשעתו נרשמת בגיליונו והוא יחויב בנקודות, אם מדובר בעבירה המלווה בנקודות. שיטת הנקודות מורכבת מחמש דרגות כאשר ניתן לקבל 2 נקודות, 4 נקודות, 6 נקודות, 8 נקודות או 10 נקודות. צבירה של 12 נקודות משמעה כי על הנהג לעבור קורס נהיגה מונעת.
  2. להגיש בקשה להישפט – הגשת בקשה להישפט צריכה להיעשות לאחר מחשבה היות שמדובר בהחלטה עם סיכון מסוים בצידה. כאשר משלמים את הקנס, יודעים מהו גובה החיוב אך כאשר אדם נמצא בפני שופט, הוא אינו יודע מה תהיה החלטתו של השופט אשר רשאי להחמיר בעונשו.
  3. ביטול הקנס – ניתן להגיש בקשה לביטול קנסות תעבורה והמרתם באזהרה בלבד. בניגוד לשתי האופציות האחרות, הבקשה צריכה להיות מוגשת תוך 30 יום מהיום בו נתקבלה הודעת תשלום הקנס. יש לנסח מכתב ברור ומפורט אשר יכיל טיעונים המצדיקים את ביטול הקנס. במקרים בהם אין לנהג עבר תעבורתי קודם או שעברו נקי מספר שנים, ייתכן כי בקשתו תתקבל והקנס יבוטל.

קנסות תעבורה שאינם משולמים תוך 90 יום או שלא מוגשות בעניינם בקשות כאמור, גובהם גדל ב-50% בחלוף 90 הימים. כמו כן, עם חלוף כל חודש נוסף בו קנסות תעבורה לא משולמים, מתווספת ריבית של 5%.

 

קנסות תעבורה – בקשה להישפט

ההחלטה להישפט צריכה להיעשות בכובד ראש ולאחר ייעוץ עם עו"ד המתמחה בדיני תעבורה.

מדוע ? במידה והוחלט לשלם את הקנס, אזי הסכום ידוע אך במידה והשופט מוצא את הנהג אשם, הוא רשאי להטיל עליו קנס הסכום גבוה יותר וכמו כן, יכול השופט לגזור עונשים נוספים על הנהג כגון פסילה על תנאי. במידה והוחלט להגיש בקשה להישפט, חשוב להבין כי ישנה חזקה כי גרסת השוטר גוברת על גרסתו של הנהג וזאת מפני שלשוטר אין כל אינטרס להאשים את הנהג בעבירה שלא ביצע אך לנהג יש אינטרס שלא תוטל עליו אחריות.

עדותו של השוטר אינה מתבססת ברובם המכריע של המקרים על זיכרונו מפאת הזמן שחלף אלא על הדברים שרשם בתוך דוחות תעבורה. כל מה שנרשם בדוח על ידי השוטר, חזקה עליו שהוא נכון ועל הנהג להוכיח אחרת. אולם, בכל דבר ועניין שלא נרשם בדוח, יכול הנהג לנסות ולטעון את גרסתו לאשר אירע. השוטר יתקשה לסתור טענות אלו מכיוון שאינו יכול להישען על זיכרונו.

יש להדגיש כי משהוגשה בקשה להישפט, צריכה להישלח אל הנהג הזמנה לדיון תוך שנה. אם חלפה שנה ולא נתקבלה הזמנה לדיון, ניתן לטעון להתיישנותה של העבירה.

 

דוחות תעבורה – הזמנה לדין

כאמור, דוחות תעבורה מתחלקים לשניים: דוחות תעבורה שהם קנסות תעבורה ודוחות תעבורה המלווים בהזמנה לדין. במקרה הראשון, עומדות בפני הנהג שלוש אפשרויות פעולה, כפי שפורט לעיל. עם זאת, במקרה של הזמנה לדין, אין לעובר העבירה אופציות שונות ואין הוא יכול להמיר את ההעמדה לדין בתשלום קנס. במצב של הזמנה לדין, הנהג יעמוד, במועד הדיון, בפני שופט תעבורה אשר יגזור את עונשו בהתאם לחומרת העבירה ולנסיבות העבירה.

יצוין כי הקביעה בגין אלו עבירות יינתן קנס ובגין אלו עבירות תינתן הזמנה לדין, נתונה למחוקק ולא לשוטר, כפי שנהוג לחשוב.

 

תמונה לסלון על קנבס – למה זה כדאי?

הרבה מאוד אנשים ישאלו את עצמם איזה תמונה לסלון תהיה הטובה ביותר. תמונה לסלון היא האובייקט שאמור לעשות את ההבדל בין סלון פשוט לבין סלון

מה זה פיברואדנומה?

אומנם נשים רבות לא יודעות לומר בדיוק מה זה פיברואדנומה, אך בפועל, אין אישה שלא חוששת מפיברואדנומה. מדובר על גוש בשד, והתחושה שלו יכולה להיות

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

תמונה לסלון על קנבס – למה זה כדאי?

הרבה מאוד אנשים ישאלו את עצמם איזה תמונה לסלון תהיה הטובה ביותר. תמונה לסלון היא האובייקט שאמור לעשות את ההבדל בין סלון פשוט לבין סלון

מה זה פיברואדנומה?

אומנם נשים רבות לא יודעות לומר בדיוק מה זה פיברואדנומה, אך בפועל, אין אישה שלא חוששת מפיברואדנומה. מדובר על גוש בשד, והתחושה שלו יכולה להיות