לוח שנה עברי

תמיד עניין אותי מבנה לוח השנה העברי, עיינתי בספרות ובאתרים ובכדי להבין את מבנה הלוח החלטתי לתכנת לוח שנה עברי / גריגוריאני.
זו גם הסיבה שבניתי את הלוח ללא עזרת הקלנדר המובנה שבחלונות של מיקרוסופט.בכדי להבין את שנת הירח עלינו להכיר מושגים מספר:חלקים השעה מחולקת ל 1080 חלקים כלומר כל חלק ארכו 3 שניות ושליש וכל דקה שווה ל 18 חלקים. כל חישובי הלוח יהיו בעזרת שעות וחלקים.

מולד הירח הוא כאשר הירח אינו נראה וזמן זה הוא תחילת החודש. ארכו של החודש הוא 29 ימים 12 שעות ו793 חלקים.

הפזות של הירח הפזות של הירח> הפזות של הירח> הפזות של הירח> הפזות של הירח> הפזות של הירח> הפזות של הירח> הפזות של הירח>
מולד הירח
ראש חודש
5 בחודש 8 בחודש 11 בחודש 15 בחודש 18 בחודש 22 בחודש 27 בחודש

הלוח העברי ראשיתו לפני כ6000 שנה, יום בריאת העולם כ"ה באלול והאדם נברא ב א' תשרי שנה א'.
כמה הגדרות לגבי "מולד"
מולד שנה – הרגע בו הירח במולד בחודש הראשון בשנה, בתשרי.
מולד אדם – המולד בחודש הראשון, חודש תשרי בשנה שבו נברא האדם הראשון.
מולד תוהו – היות והירח נברא רק ביום הרביעי בשבוע (בראשית א' יד' ) כלומר בשנה לפני תחילת הלוח העברי, (אורכה של שנה זו היה רק שבוע) בעזרת חישוב קל אפשר למצוא מתי היה תאורטית מולד הירח באותה שנה שבה היה עדיין תוהו ובהו, החישוב מראה שמולד הירח בואתה שנה היה ביום שני בשבוע בשעה 5 ו 204 חלקים וסימנו בהר"ד , ה 6 בספטמבר 3761 לפני הספירה.

בעוד שהשנה הגרגוריאנית היא שנת שמש, משך השנה שבו כדור הארץ משלים הקפה שלמה סביב השמש, הרי השנה העברית היא שנת ירח / שמש, כלומר החודש העברי הוא חודש ירחי הנמדד ממולד הירח ועד מולד הירח שלאחריו, ונוספו תיקונים בעזרת השנים המעוברות (לראה להלן).
אורכה של שנת ירח הוא 12 חודשי ירח בני 29 או 30 ימים.
אורכה של שנת שמש בת 12 חודשים בני 30 או 31 ימים, הוא 365 ימים.
(הערות: 1. חודש פברואר ארכו 28 או 29 ימים. 2. על אורכה המדויק של השנה העברית נדון בהמשך)
כלומר, אורכה של שנת ירח, המבוססת על חודשי הירח קצריה משנת השמש בכ 10 ימים.
בכדי לתאם את שנת הירח לשנת השמש עלינו להוסיף כ 10 ימים כל שנה, או (מה שנעשה במציאות)

חודש נוסף כל כ 3 שנים שנה זו בעלת 13 חודשים נקראת שנה מעוברת והחודש הנוסף נקרא אדר א'.

הכללים להוספתו של חודש אדר א' מתוארים במסכת סנהדרין .והחודש מוסף מידי מספר שנים במחזוריות של 19 שנה
מחזוריות השנה המעוברת במחזור של 19 שנים, הנקרא "מחזור לבנה" השנים המעוברות הן:
3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 וסימנם – גו"ח אדז"ט.
בכדי לקבוע אם שנה היא מעוברת, מחלקים את השנה (העברית) ב 19
אם השארית היא 0, 3, 6, 8, 11, 14, 17 השנה היא מעוברת. שנת התשסג שערכה הוא 5763 חלקי 19 מותירה שארית 6, השנה היא שנה מעוברת.

דחיות
לא אד"ו כאשר מולד הירח בתחילת השנה חל ביום ראשון, רבעי או ששי, נדחה א' תשרי ליום הבא. ראש השנה לא יחול לעולם בימים – אד"ו. הדחיות הן בכדי למנוע מיום כיפור להיות משני צדדיו של יום השבת, ששי וראשון וכן למנוע מיום הושענה רבה, היום האחרון של חג הסוכות מלהיות ביום שבת.

מולד זקן היא דחיה נוספת, כאשר מולד הירח לאחר השעה 1800 נדחה ראש השנה ביום (ואם למחרת אחד מימי אד"ו הוא נדחה ביום נוסף).

ג"ט ר"ד אם חל מולד הירח בראש חודש תשרי בשנה פשוטה (ששאינה מעוברת) ביום שלשי בין השעה תשע ו 204 חלקים ועד השעה 1800 יחול ראש השנה ביום חמשי שלאחריו.

בט"ו תקפ"ט אחרי שנה מעוברת. אם בסיומה של שנה מעוברת חל המולד ביום שני משעה 15 ו 589 חלקים ועד השעה 1800 ידחה ראש השנה ליום שלשי. את הסיבות לא אכתוב כאן כי בכל מקרה אף אחד לא יקרא אותן.

אורכה של השנה העברית אורך השנה העברית יכולה להיות כל אחד מהארכים הבאים :
שנה חסרה 353 ימים ואם היא מעוברת 383 ימים
שנה כסידרה 354 ימים ואם היא מעוברת 384 ימים
שנה מלאה 355 ימים ואם היא מעוברת 385 ימים

אורך החודשים העבריים

חודש שנה
חסרה כסידרה מלאה
תשרי 30
חשון 29 30
כסלו 29 30
טבת 29
שבט 30
אדר 29 רגילה
אדר א 30 מעוברת
אדר ב 29 מעוברת
ניסן 30
אייר 29
סיון 30
תמוז 29
אב 30
אלול 29

כדוגמה לקביעת אורכה של השנה בניתי טבלה שבה מחושבים אורכי השנה בימים.

שנה פסח יום בשבוע ימים
2000 4/20/2000 5
353 חסרה
2001 4/8/2001 1
354 כסידרה
2002 3/28/2002 5
385 מעוברת מלאה
2003 4/17/2003 5
355 מלאה
2004 4/6/2004 3
383 מעוברת חסרה
2005 4/24/2005 1
354 כסידרה
2006 4/13/2006 5
355 מלאה
2007 4/3/2007 3
383 מעוברת חסרה
2008 4/20/2008 1
354 כסידרה
2009 4/9/2009 5
355 מלאה
2010 3/30/2010 3
385 מעוברת מלאה
מחזוריות השנים
כאמור למעלה מחזוריות השנים המעוברות הוא בן 19 שנים. אך בן כמה שנים הוא מחזור של כל השנים כלומר שא' תשרי יכול באותו יום וממנו והלאה יתאימו השנים לשנים שבמחזור הקודם?
אינטואטיבית המחשבה היא שכל 19 שנים, אבל אורך מחזור השנים המעוברות יכול להיות אחד מהאורכים הבאים 6938, 6939, 6940, 6941, 6942 ימים, אף אחד ממספרים אלה אינם מתחלקים ב7 כך שלא יכול מחזור, שהמחזור שאחריו יחל באותו יום.טבלה להשוואת תאריך פסח ברווחים של 19 שנים

הכנתי תוכנה קטנה לבדיקת תאריך פסח לאורך 500 שנה ברווחים של 19 שנים. אפשר לראות שאין שני ימים תואמים במחזורים צמודים. הערה: אמנם לא התחלתי בשנה ראשונה למחזור וכמו כן לא בדקתי את תאריך ראש השנה אבל לצורכי הבדיקה, עדיין רואים ששני המחזורים אינם תואמים. טבלה להשוואת תאריכי סח

בעבר, חשבו אנשים מספר שכל 13 מחזורי מולד הם המחזור שבו התאריכים יחזרו על עצמם כלומר כל 247 שנים. אך חישוב יראה שכל מחזור בן 247 קצר מקודמו ב 905 חלקים (כ 50 דקות), דבר הגורם לכך שבמשך השנים תחילת המחזור תהיה ביום הקודם ליום שבו החלה ספירתו של המחזור.

טבלה להשוואת תאריך פסח ברווחים של 247 שנים

שיניתי את הנתונים בתוכנת הבדיקה והרצתי אותה ברווחים של 247 שנים.
התוצאה לפניכם, עד שנת 3000 הפסח יהיה ביום ראשון אולם במחזור שלאחריו הוא יהיה בשבת.
האם לוח השנה העברי מתאחד עם לוח השנה האזרחי

מחזור השנים הנכון הוא כל 689,472 שנים שהם 36,288 מחזורי מולד בני 19 שנים.

בשלב זה (בעצם לפני השלב הזה), הבנתי שכל העסק הזה גדול עלי.
לחשב תאריך של ראש השנה במשך אלפי שנים ולדייק על הזמנים דיוק של בשניות?לא התיאשתי

אחד מחגי הנוצרים Easter, חל ביום ראשון (בשבוע) הראשון שלאחר הירח המלא הראשון שאחרי 21 במרץ. כך שבשנה פשוטה, חל Easter ביום א' הראשון שלאחרי ליל הסדר, ואילו בשנה מעוברת ביום א' חודש לפניו.
בכדי למצוא את תאריך החג, פיתח המתמטיקאי פרידריך גאוס Gauss נוסחה למציאת התאריך הגרוגריאני של חג הפסח.

ומכאן הדרך היתה קצרה, מצאתי את התאריך בו חל חג הפסח בשנה מסויימת . על ידי קביעת אורך השנה, (ההבדל בימים בין פסח השתא ופסח שבשנה הבאה עלינו לטובה) מצאתי אם השנה מעוברת, כסידרה, חסרה או מלאה.

בשלב הבא חישבתי את תאריך ראש השנה (מספר הימים שבין פסח וראש השנה שבא אחריו הוא קבוע 163 ימים),
ולא נותר לי אלא לחשב את תאריכי החגים בלוח הגריגוריאני לפי תאריכיהם העבריים.

הורד את לוח השנה הורד את לוח השנה

הלוח מראה את ארכה של השנה העברית, את סוגה כלומר מעוברת מלאה וכו'.

שאלה שנשאלתי פעמים רבות
מדוע לוח השנה עולה תמיד בחודש נובמבר ולא בחודש הנוכחי?
לוח השנה נבנה ללא שימוש בלוח השנה המוטמע של חלונות אלא תוך שמוש בתאריכי מולד הירח כמוסבר בדף זה.
לאחר שהרצתי את הלוח עשרות פעמים לבדיקת הנכונות, שמתי לב לבג, חישוב אורך השנה משתנה אם תאריך הפעלת הלוח היא לפני חג הפסח או אחריו וכן נגרמו בעיות במעבר משנה גרגוריאנית אחת לזו שאחריה (1 בינואר). במקום לתקן את הבג ולבדוק את הלוח עוד עשרות פעמים, החלטתי שתאריך הכניסה ללוח יהיה בין פסח ובין ראשית השנה הגרגוריאנית שאחריו.
אין המחבר אחראי לכל תקלה שגיאה או כל בעיה שתווצר תוך שימוש בתוכנה זו או כל תוכנה המורדת מאתר זה

עוד באתר זה:חגי ישראל תאריכי החגים, אורכם והערות לגביהם.

לוח שנה עברי ברשת אפשרות הדפסה מימין לשמאל ומשמאל לימין.
לוחות שנה באנגלית ורוסית, מועדי החגים מחולקים לפי חגים בארץ וחגים בגולה.

מקלדת וירטואלית עברית עם אפשרות ניקוד

מחשבון תצוגת מופעי הירח

זמנים – זמני התפילות בירושלים, אפשר למצוא גם בערים אחרות.
הדף היומי וכן זמני השבת וההפטרה.

 לוח השנה העברי ברשת 

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות