עוני ומגדר

פמיניזציה של העוני: המחקר הראשון שניסח את המושג ״פמיניזציה של העוני״ היה של פרופ' דיאנה פירס ב.1978- פירס הצביעה על נוכחות גוברת והולכת של נשים עניות בארה״ב. לטענתה, לא רק שתופעת העוני

מתפשטת בקרב נשים, אלא גם נשים שחורות הן עניות יותר מנשים לבנות. בשנות ה90- המושג הזה מתחיל לשמש כלי ניתוח בכל העולם, בעיקר בעולם המתפתח כמו באפריקה, אמריקה הלטינית, המזרח וכו.' כלומר, הפמיניזציה של העוני מתרחשת בעיקר במקומות הללו, והמחקרים

מתרחשים שם. הפמיניזציה של העוני הפכה לתופעה גלובלית שלא מוגבלת רק לארה״ב.

 

המושג אומר:

  • נשים יותר עניות מגברים – ותחולת העוני בקרב נשים נמצאת בעלייה.
  • משפחות חד-הוריות הן עניות יותר ממשפחות דו-הוריות.
  • המגמה של עוני בקרב נשים לא הצטמצמה אלא נמצאת בעלייה.

 

ביקורת על המושג:

  • בשנים האחרונות טוענים כי לא ניתן לזהות חד-הוריות כאינדיקטור לנשים.
  • המושג מתעלם מכך שישנן נשים עניות גם במשפחות דו-הוריות. במשקי בית רבים, הדבר

מחזיק במונופול על הכסף ולנשים, בעיקר לאלה שאינן עובדות מחוץ למשק הבית, אין

משאבים משל עצמן. לכן, כשנשים אלה מתגרשות הן נמצאות בסיכון לעוני.

  • המושג מתעלם ממגון הגורמים שעשויים לגרום למחסור ולעוני בקרב נשים, כמו: חוסר זמן

)טיפול בילדים + עבודה,( חוסר נכסים, יחסי עוצמה )לנשים יש פחות ייצוג פוליטי,( זכויות

דיפרנציאליות, צמצום מרחב הבחירה )לא ניתנת להן בחירה אם לגדל את הילדים או לעבוד,

 

הן עושות גם וגם.( כדי למדוד את הפער המגדרי בעוני, צריך לקחת בחשבון גם את כל

המימדים האלה.

 

סקירה של שוק העבודה הממוגדר בישראל:

היבט מגדרי תחום
יותר נשים עובדות במשרה חלקית, לרוב בשכר נמוך. עבודה חלקית
גם בהסתכלות כזו, שמנטרלת את השפעות היקף המשרה, הפער בין גברים

ונשים נשמר.

שכר ממוצע ברוטו

לשעת עבודה

נשים רבות מועסקות בשכר נמוך או במשרות חלקיות על ידי חברות כוח

האדם. נשים עובדות יותר מגברים בעבודה קבלנית.

חברות כוח אדם
חלה עלייה משמעותית במספר הנשים שעוסקות בטיפול, בעוד ששיעור הגברים שעוסקים במקצועות אלה הוא נמוך. השכר במקצועות הללו הוא

נמוך. ב2013- פי 13 יותר נשים מועסקות במקצועות הטיפול.

מקצועות הטיפול
מדינת הרווחה בישראל פחות מצליחה לסייע לנשים להיחלץ מהעוני. תחולת העוני לאחר תשלומי העברה ומסים
יותר נשים מקבלות הבטחת הכנסה מאשר גברים. זה יכול לנבוע מכמה

סיבות: אימהות חד-הוריות, ועוני בקרב נשים בגיל הזקנה.

הבטחת הכנסה

 

מדוע קיים פער מגדרי בעוני?

.1 הרכב המשפחה: חד-הוריות מגדילה את ההסתברות של נשים להיות עניות. עצם העובדה שנשים עומדות בראש משק הבית שלהן – מגדילה את סיכוייהן להיות עניות. הסיבות לכך הן

קודם כל שיש רק מפרנס אחד – וכך גם הפרנסה וגם הטיפול נופלות על אדם אחד, מה שמצמצם את הזמן שיש לאותה אם. בנוסף, נטל הטיפול בילדים נופל על האימהות, וזה גורם לירידה בהכנסות שלהם מכיוון שהן צריכות לעבוד בשעות בהן הילדים נמצאים במסגרות ולא מעבר לזה. זאת מכיוון שהמבנה של מעונות היום לא מאפשר לנשים לעבוד

בעבודות לא סטנדרטיות – מה שמצמצם את יכולתן להגדיל את ההכנסה שלהן. .2 קנס אימהות: באופן כללי, נשים מרוויחות פחות מגברים. הן מקבלות ״קנס״ בשוק העבודה

על כך שהן מגדלות את הילדים שלהן, מכיוון שילודה וטיפול בילדים גורמים להחסיר עבודה. מחקרים מראים שגם אם אנחנו מנטרלים את ההשפעה של אתניות, מוצא ומעמד – במרבית

המדינות שכרן של הנשים יורד לאחר שהן חוזרות מחופשת הלידה. .3 מדיניות חברתית )מדינת הרווחה:( יש מדינות שבהן מדינת הרווחה פחות נדיבה כלפי נשים

מאשר כלפי גברים. מדינות מסוימות, כמו ארה״ב, לא מפצות נשים על העבודה הלא-

מתוגמלת שהן עושות ללא שכר. בנוסף, בעוד שמדינות עוזרות לגברים על ידי דה-קומודיפיקציה, חוקרות פמיניסטיות קובעות שהמשמעות של הדה-קומודיפיקציה עבור נשים היא שונה. מדינת הרווחה אמורה לעזור לנשים להשתחרר מהתלות בגברים ולהקל עליהן את היציאה לשוק העבודה על ידי הסדרים

כמו מעונות יום מסובסדים, דיור מסובסד, פיקוח על השכר וכו.'

שמאי מקרקעין בירושלים – מה הוא עושה?

ליקויים בנכס, מיסים גבוהים ובעיות עתידיות, כל אלה עשויים להשפיע על ההחלטה שלנו לקנות או למכור נכס. חשוב לנו לדעת שאנחנו פועלים בצורה שקולה ונכונה,

בדק בית לדירה חדשה – המדריך המלא

  המושג בדק בית, מוכר לכולנו מסיפורים של חברים ומשפחה. במהלך החיים, בעת מעבר לבית חדש או שיפוץ הבית, קיים סיכוי גדול שתיאלצו לבצע גם

הסרת שיער – מגוון האופציות

  שיער גוף, הינו תופעה אתה רבים מתמודדים באופן יום יומי. בתרבויות מסוימות, שיער גוף נחשב לטבעי וחסר חשיבות, ובעיני אנשים רבים אין כל צורך

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

שמאי מקרקעין בירושלים – מה הוא עושה?

ליקויים בנכס, מיסים גבוהים ובעיות עתידיות, כל אלה עשויים להשפיע על ההחלטה שלנו לקנות או למכור נכס. חשוב לנו לדעת שאנחנו פועלים בצורה שקולה ונכונה,

בדק בית לדירה חדשה – המדריך המלא

  המושג בדק בית, מוכר לכולנו מסיפורים של חברים ומשפחה. במהלך החיים, בעת מעבר לבית חדש או שיפוץ הבית, קיים סיכוי גדול שתיאלצו לבצע גם

הסרת שיער – מגוון האופציות

  שיער גוף, הינו תופעה אתה רבים מתמודדים באופן יום יומי. בתרבויות מסוימות, שיער גוף נחשב לטבעי וחסר חשיבות, ובעיני אנשים רבים אין כל צורך