שכר עבודה – נשים בעוני

כיצד נשים שעובדות בשכר נמוך חוות את העוני שלהן? עבודה פוגענית היא עבודה בשכר שמאופיינת על ידי חוסר וודאות, הכנסה נמוכה, חוסר ביטחון תעסוקתי וחוסר רווחה תעסוקתית. היא מעוצבת על ידי היחסים בין המעמד התעסוקתי

)עצמאית/שכירה,( צורת ההעסקה )זמנית/קבועה,( ביטחון תעסוקתי )פיקוח על

השכר ותנאי העבודה, התאגדות וכו.(' הסיכוי להיכנס לעבודה פוגענית מושפע מהמיקום החברתי – לקבוצות מוחלשות שאין להן אלטרנטיבות בשוק העבודה והן פחות מאורגנות אין הרבה ברירות אחרות. נמצא הרבה יותר

נשים לא משכילות, מהגרים ומיעוטים אתניים בעבודות פוגעניות.

אורלי בנימין, ד ברנשטיין ופנינה מוצפי הלר – פוליטיקה רגשית בעבודת ניקיון: המקרה של היחסים

הבינאישיים בישראל

שאלת המחקר: כיצד חוות נשים שעובדות בניקיון עבודה שהיא בעלת יוקרה נמוכה?

 • כיצד מנקות חוות את עבודתן במסגרת המשפחה, הקהילה ומקום העבודה?
 • כיצד מיצובים אתניים לאומיים מעצבים את תפיסת עבודת הניקיון?
 • נשים השייכות ל3- קטגוריות: מהגרות מחבר העמים, פלסטיניות אזרחיות ישראל ומזרחיות.
 • כיצד נשים תופסות את העבודת הניקיון ב3- הקשרים: משפחה, קהילה, מקום עבודה
 • עבודת ניקיון כמקושרת לחוסר ערך וחוסר כבוד אך בו זמנית כמקור לערך וכבוד עצמי

בתוקף הפרנסה שהיא מספקת.

 

הנחת היסוד: ניקיון תמיד הייתה עבודה פוגענית כי העוסקים בה לא נהנים מרווחה או מביטחון תעסוקתי. המגמה החרפת הפוגעות של עבודת הניקיון הלכה והתחזקה החל מאמצע שנות ה90-

בישראל ובעולם, בעיקר כשמוסדות ציבוריים גדולים מסרו לקבלני כוח אדם את העיסוק הזה. כך, נותק הקשר עובד-מעביד עם המנקות. בנוסף, עבודת הניקיון נתפשת כעבודה מלוכלכת ובעלת

יוקרה נמוכה, ולעיתים קרובות היא מעוררת תחושות של השפלה עבור אותן נשים. עם זאת, ועל אף שהן יצאו מנקודת ההנחה שזו עבודה פוגענית, הן מצאו במחקר שהמרואיינות שלהן נוקטות בכל מיני אסטרטגיות כדי למתן את תחושת ההשפלה ולשמור על הערך העצמי שלהן. הן גם כן טענו

שנשים מקבוצות אתניות שונות נוקטות באסטרטגיות שונות.

 

טיפוסי עבודת ניקיון בישראל:

 • העסקה ישירה בשכר על ידי מוסד ציבורי: עובדות הניקיון הן חלק ממצבת כוח האדם של

המוסד.

 • העסקה באמצעות קבלן: דפוס ההעסקה השכיח ביותר.
 • העסקה ישירה במשק בית: המעסיק משלם שכר, הטבות, פנסיה, ביטוח לאומי וחופשות.
 • העסקה על ידי סוכנות המספקת שירותי ניקיון למשקי בית: משלמים לקבלן סכום יחסית

גבוה והוא אמור לשלם למנקה, אבל בפועל זו העסקה נצלנית.

 

עובדות הניקיון סובלות מהדרה משולשת:

 • הדרה על ידי שכר נמוך.
 • הדרה על ידי כרסום חוק והפרת חוקי עבודה ושכר.
 • הדרה מקהילת העובדים ומהתאגדות מקצועית.

 

מדוע עבודת הניקיון הופכת לחלופה היחידה?

 • נשים מזרחיות בפריפריה הדרומית:

o   ריחוק גיאוגרפי: אין להן יכולת להגיע למקומות בהם יש עבודה משתלמת יותר.

o   מערכת חינוך כושלת: לא מכינה את האנשים או לא נותנת להם כלים הנדרשים

למוביליות בשוק העבודה. o קריסת תעשיות שהעסיקו כוח אדם לא מיומן: מפעלי הטקסטיל שהוקמו בפריפריה קרסו או הועברו למקומות אחרים, ומכיוון שכל היישוב עבד במפעל – ברגע שהוא

קרב לא נותרה הרבה תעסוקה.

 • מהגרות מחבר העמים:

o   מבנה הזדמנויות מוגבל.

o   היעדר שפה: מכשול מאוד רציני עבור מהגרים, שנקלעים בעל כורחם לעבודות ניקיון.

 • נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל:

o היעדר תעסוקה במקום המגורים: שוק העבודה בכפרים הערבים הוא קטן ומצומצם. o היעדר הזדמנויות תעסוקתיות עבור נשים בעלות מיומנויות נמוכות: אלה נשים עם מקסימום 9 שנות לימוד ולכן העבודה הקבלנית היא אפיק תעסוקה כמעט בלעדי

עבורן.

שמאי מקרקעין בירושלים – מה הוא עושה?

ליקויים בנכס, מיסים גבוהים ובעיות עתידיות, כל אלה עשויים להשפיע על ההחלטה שלנו לקנות או למכור נכס. חשוב לנו לדעת שאנחנו פועלים בצורה שקולה ונכונה,

בדק בית לדירה חדשה – המדריך המלא

  המושג בדק בית, מוכר לכולנו מסיפורים של חברים ומשפחה. במהלך החיים, בעת מעבר לבית חדש או שיפוץ הבית, קיים סיכוי גדול שתיאלצו לבצע גם

הסרת שיער – מגוון האופציות

  שיער גוף, הינו תופעה אתה רבים מתמודדים באופן יום יומי. בתרבויות מסוימות, שיער גוף נחשב לטבעי וחסר חשיבות, ובעיני אנשים רבים אין כל צורך

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

שמאי מקרקעין בירושלים – מה הוא עושה?

ליקויים בנכס, מיסים גבוהים ובעיות עתידיות, כל אלה עשויים להשפיע על ההחלטה שלנו לקנות או למכור נכס. חשוב לנו לדעת שאנחנו פועלים בצורה שקולה ונכונה,

בדק בית לדירה חדשה – המדריך המלא

  המושג בדק בית, מוכר לכולנו מסיפורים של חברים ומשפחה. במהלך החיים, בעת מעבר לבית חדש או שיפוץ הבית, קיים סיכוי גדול שתיאלצו לבצע גם

הסרת שיער – מגוון האופציות

  שיער גוף, הינו תופעה אתה רבים מתמודדים באופן יום יומי. בתרבויות מסוימות, שיער גוף נחשב לטבעי וחסר חשיבות, ובעיני אנשים רבים אין כל צורך