תקשורת אלחוט ב'

פרסומים הנדרשים בתחנת רדיו של כלי שייט ( ראה רשימת מסמכים ופרסומים מלאה בסוף הפרק).1. פרסומי הארגון הבין לאומי לתקשורת ITU (מהדורות חדשות כל שנה או שנתיים ותיקונים כל חצי שנה).
List of Coast Stations פרטים מלאים על שרותים תדרים וזמנים של תחנות חוף המספקות שרותי תקשורת.
List of Ships Stations שמות זהויים ופרטי ם של כלי שייט שנושאים ציוד לתקשורת בין – לאומית.
Alphabetical List Of Call Signs and Numerical Identities רשימה אלף-ביתית של אותות קשר וזהויים ספרתיים של כל תחנות השרות הימי.
List of RadioDeterminations and Special Service Stations רשימה של תחנות הנותנות שרותים מיוחדים (אזהרות לשייט, יעוץ רפואי וכיו"ב.).

2. פרסומי הדרכה בהפעלה ואחזקה של הציוד כולל תרשים כללי, מקורות מתח ואנטנות. 3. יומן רדיו אם נדרש בנפרד מיומן כלי השייט.

4. כל פרסום הנותן פרטים עדכניים על שרותי רדיו ומידע חיוני למסעו המיועד של כלי השייט.

סדר קדימויות בקשר-רדיו של השרות הימי הנייד.
Order of priorty for communication in the Maritime Mobile Service

סדר הקדמויות קובע באיזו סוג של קריאות, הודעות ותעבורה נוספת צריך המפעיל לטפל בעדיפות עליונה, בין שזה נוגע לכלי השייט שלו או לכלי שייט אחרים המשתמשים באותו ערוץ תקשורת באותה עת.

1. קריאות מצוקה, הודעות מצוקה ותעבורת מצוקה, כל אלה מקודמות באותות המצוקה – DISTRESS SIGNALS שהם המילה MAYDAY .

2. תקשורת המוגדרת כתעבורת דחיפות – URGENCY ומקודמת באותות הדחיפות PANPAN.

3. תקשורת המוגדרת כתעבורת בטיחות השייט – SAFETY ומקודמת באותות הבטיחות SECURITE.

4. תקשורת הנוגעת למציאת כוון (שלצורך מציאת אתר). 5. תקשורת הנוגעת לפעילותם של כלי טייס העוסקים בפעילות של חפוש והצלה (SAR).

6. תקשורת הנוגעת לנווט, לתנועה ולצורכיהם של כלי שייט וטייס והודעות ודווח תצפיות מזג אויר.

קימות עוד 4 קדמיות אך חשוב לזכור שתעבורה אישית ופרטית של אנשי צוות היא בעדיפות אחרונה.

פקוח על הקשר (שמוש בתדרים, תאום זמנים, סדר כניסה לקשר ומעבר לרשתות נוספות):-
1. בקשר מצוקה כלי השייט שבמצוקה מפקח על הקשר ( אם אין תחנת חוף בטווח הקשר). או תחנה שמבצעת ממסר /תווך מצוקה או התחנה שהפקוח הועבר לה.
2. בקשר רגיל בין כלי שייט כלי השייט שנקרא הוא המפקח על הקשר (לא הקורא).
3. בקשר בין כלי שייט ותחנת חוף – תחנת החוף היא המפקחת.

נוהל קשר מצוקה בשמוש רדיו-טלפון בתחום התג"מ הימי
Distress Procedure for Maritime VHF R/T

הגדרה כללית: מצב מצוקה הוא מצב שבו קיימת סכנה מיידית לחיי אדם ו/או כלי שייט או טייס.
סמכות הגדרה: רק רב החובל או המפקד בפועל של כלי שייט מוסמך להגדיר מצב מצוקה ולתת פרוש מורחב להגדרה הכללית בהתאם לנסיבות במקום או לממצאים בשטח.

מצב מצוקה נקרא DISTRESS והאות לקריאת מצוקה וקדום הודעות הוא MAYDAY (שהוא בטוי פונטי הגזור מהבטוי "עזרו לי" בצרפתית M'AIDER )

מבנה שלד- הנוהל להשגת עזרה במצב מצוקה:-

1. הפעלת אזעקה/אתרעה – אם יש ( כיום על ידי מתקן DSC על ערוץ 70, ראה פרק GMDSS )
2 . על ערוץ 16 במלא ההספק האפשרי (W25) (בדרך כלל נבחר אוטומטית בלחצן מיוחד).

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS
NAME NAME NAME (שם כלי השייט)
MMSI

המילה MAYDAY מציינת שיש מצוקה ומתבקשת עזרה מיידית וחובה להפסיק כל שמוש אחר ב- ערוץ 16 ולעשות מאמץ לקלוט כל פרט שישודר .4. הודעת המצוקה תכיל את החלקים הבאים:-

קדומת המצוקה MAYDAY MAYDAY MAYDAY
שם כלי השייט וכל קוד זהוי נוסף ……
אתר כלי השייט קוי אורך ורוחב או מרחק וכוון מנקודת חוף
הגדרת המצוקה בקצור SINKING,CAPSIZED,ON FIRE,COLIDED ואחרות
משפט בקשת העזרה REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE
מספר הנפשות שיש להציל ומקומם . . . PERSONS ON BOARD/ IN LIFERAFT. . .
אם יש זמן מוסיפים פרטים שיעזרו לזהות את כלי השייט וסוג העזרה הדרוש. במקרה של חפוש אדם בים – האתר והשעה בהם נראה לאחרונה, נתיב השייט לפני ואחרי שנראה לאחרונה,האתר והשעה שסומן הנתיב על ידי גלגל הצלה או מצוף מסוג כל שהוא ועוד כל פרט מזהה על האדם עצמו, ונסיבות הארוע.
מלת הנוהל "עבור" OVER
מלה זו מציינת, למי ששמע , שהודעת המצוקה הסתיימה והוא מוזמן לאשר.

הערה אין לשדר OVER אם אין זמן לקלוט אשור , בעקר במקרים של נטישת עמדת השדור.אשור קליטת הודעת מצוקה:
מפעיל ששמע הודעת מצוקה חייב לאשר את הקליטה לפי הנוהל הבא:

MAYDAY NAME NAME NAME שם הכלי שבמצוקה
THIS IS MY NAME MY NAME MY NAME שם הכלי המאשר
ובטוי הנוהל RECEIVED MAYDAY
במקום המילה RECEIVED אפשר לשדר ROMEO ROMEO ROMEO .

הודעה על זמינות ומוכנות להגשת עזרה (רק על דעת מפקד כלי השייט)
מיד לאחר שדור אשור קליטת הודעת המצוקה חייבים לשדר הודעה עם פרטים על זמן ההגעה להגשת עזרה לפי הנוהל הבא:-
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
שלוש פעמים שם התחנה שבמצוקה
THIS IS
שלוש פעמים שם התחנה שאשרה את המצוקה
אתר מהירות זמן הגעה משוער
OVER

כלי השייט שבמצוקה אינו חייב לקבל עזרה מכל מי שעונה, ואם יש באפשרותו, הוא יבחר את המתאים לו ביותר משקולים שלו; לכן המענה הרגיל יהיה :

MAYDAY
שם כלי השייט שאשר פעם אחת
THIS IS
שם כלי השיט שבמצוקה
THAN K YOU STAND BY ON CHANNEL 16 (תודה המתן על ערוץ 16).

דוגמה לנוהל (נתנים נתונים נוספים שהמפעיל נדרש לסנן כדי להיות צמוד לנוהל)

נתון ספינת צוערים עם מנוע ושני תרנים בשם SOFIA בעלת קרקעית כחולה, מתמלאת מים בחדר מכונה בגלל שסתום שלא נסגר, היא מאבדת את יציבותה ובסכנת התהפכות, בספינה 2 אנשי צוות, שמונה תלמידים וכלב, מפקד הספינה מורה להתכונן לנטישה לשתי רפסודות הצלה, ומתכונן להזעיק חילוץ . אות הקשר הבין לאומי של הספינה 4Z7334 וקוד 9 ספרות (MMSI) 428000303 , הספינה נמצאת על קו אורך 33 מעלות 25 דקות מזרחה לגרינוויץ' ועל קו רוחב 32 מעלות 55 דקות צפונה לקו המשווה. ספינה בשם FORTUNA נמצאת 10 מיל ימי מערבה למסוע הפחם בחדרה ומהירותה 12 קשר , נמצאת בטוח הקשר של SOFIA ובהאזנה רצופה על ערוץ 16 .

הנוהל והתפתחות התעבורה
תחילה יחליט מפקד כלי השייט שהוא במצוקה המחייבת עזרה מיידית –IN DISTRESS .

אם ה- SOFIA מאובזרת ל- GMDSS המפעיל יכוון את מקמ"ש ה- VHF לשדור אתרעה על ערוץ 70 בהספק מירבי (W25 ) ואז יחידת ה- DSC תשדר לכל מקלטי המשמרת שבאזור, אותות שיכללו את זהוי 9 הספרות וכיתוב שמדובר במצוקה וצריך לעבור להאזין על ערוץ 16 כדי לקיים את המשך נוהל המצוקה.

תזכורת נתוני הארוע, אמצעי הקריאה לעזרה, ואמצעים שיקלו על מציאת אתר המצוקה, נתונים למפעיל כתערובת לא מתאימה לשידור – הן במציאות והן במבחנים. על המפעיל לתרגל את עצמו לערוך את ההודעה בהתאם לנוהל, בהתאם לנסיבות ובהתאם לזמן העומד לרשותו.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY THIS IS SOFIA SOFIA SOFIA

הודעת המצוקה
א) הקדומת MAYDAY
ב) שם כלי השייט SOFIA
ג) אתר הארוע
ד) תאור המצוקה
ה) משפט הנוהל REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE
ו) מספר הנפשות שיש לחלץ
ז) אם יש זמן, לתאר את סוג העזרה הדרוש ולהוסיף פרטי מבנה, צבעים ופעילות באזור הארוע.

mayday sofia 32 degrees 55 minutes north 33 degrees 25 minutes east in capsizing condition require immediate assistance by air and towage 10 persons abandoning in two liferafts vessel has blue hull and two masts O V E R

. מילת הנוהל "עבור" OVER .

האשור על ידי הספינה FORTUNA

mayday sofia sofia sofia this is fortuna fortuna fortuna received mayday ( Romeo Romeo Romeo Mayday).

הודעת מוכנות להגשת עזרה:

mayday sofia sofia sofia this is fortuna fortuna fortuna in position 10 miles

west of hadera conveyor speed 12 knots ETA in 4 hours OVERתשובת ה- SOFIA :

mayday fortuna this is sofia come at once OVER
or stand by on channel 16

SOFIA תבחר ש-FORTUNA תבא מייד, או תבקש אותה להמתין על ערוץ 16 למקרה שישנה עזרה קרובה יותר.השתקת תחנות או תחנה המפריעה לקשר מצוקה:
א) על ידי התחנה שבמצוקה או זו שמפקחת במקומה.

all stations SEELONCE MAYDAY לכלל התחנות
omar SEELONCE MAYDAY לתחנה בשם "אומר"

כאן התחנה שבמצוקה או המפקחת אינה מזדההב) על ידי כל תחנה אחרת (לדוגמה על ידי הספינה "אלם")-

all stations SEELONCE DISTRESS this is elem omar SEELONCE DISTRESS this is elem

כאן התחנה המשתיקה "אלם" מזדהה.החזרת ערוץ 16 לשמוש זהיר
התחנה המפקחת על תקשורת המצוקה יכולה לאפשר שמוש זהיר בערוץ 16 כאשר תקשורת המצוקה אינה תופשת את כל נפח הזמן וישנו תהליך מתקדם של פעולת הצלה. הודעה על כך נעשית בעזרת בטוי הנוהל PRUDONCE .

לדוגמה

mayday all stations all stations all stations this is israeli navy israeli navy israeli navy time one four three zero sofia PRUDONCE OUT

סיום מצב מצוקה על ערוץ 16
התחנה שמפקחת על תקשורת המצוקה חייבת להודיע לכל התחנות על סיום מצב המצוקה – לדוגמה עם התחנה המפקחת הייתה חיל הים הישראלי והספינה הטובעת הייתה "סופיה" שננטשה לרפסודות הצלה , ונניח שהספינה לא טבעה והיא נגררת ואילו האנשים חולצו על ידי מסוק, ההודעה תהיה

mayday all stations all stations all stations this is israeli navy israeli navy israeli navy time one five three zero sofia SEELONCE FEENEE OUT

קריאה והודעת מצוקה בשם כלי שייט שאינו יכול לשדר בעצמו.

תחנה ניידת או תחנת חוף שמתודעות למצב מצוקה של כלי שייט, ישדרו הודעת מצוקה בשמו של הכלי שבמצוקה במקרים הבאים:-
1. כאשר התחנה שבמצוקה אינה במצב שהיא יכולה לשדר הודעת מצוקה.
2. כאשר האדם האחראי על כלי שייט, כלי טייס, כל כלי אחר או מפקח של תחנת חוף, מחליט שדרושה עזרה נוספת.
3. כאשר תחנה, שאינה במצב שהיא יכולה להגיש עזרה, למדה על מצב מצוקה שלא נענה.

הפרוש של כל אחד מהתנאים הנ"ל דורש נסיון ימי של מה שמכונה "מקרים ותגובות", ואת שקולי המשיט המפקד. מובאות להלן 3 דוגמאות להמחשה:

א) כלי שייט שומע הודעת מצוקה מכלי שייט על שרטון שמנצל מצברים ללא יכולת הטענה ומנסח את הודעתו לא בבהירות . כלי השייט על השרטון יהיה זקוק למצברים בשלב החילוץ או למקרה של החמרה במצב. לכן הכלי ששמע אותו יכול להציע לו לחדול ולשדר בשמו.

ב) כלי שייט עם מפרשים שומע קריאת מצוקה של מיכלית גדולה שפרצה בה דליקה, והוא היחידי שאשר קליטה וכמובן אינו יכול לספק עזרה של אמצעי כבוי וחלוץ , יכול להחליט לשדר בשם המיכלית שבמצוקה משום שיש סכוי של פצוץ ונטישה.

ג) כאשר כלי שייט בראות מוגבלת שומע קטעי מידע או מוצא ממצאים צפים המלמדים על נטישה או טביעה של כלי שייט או טייס , וברור שדרוש חפוש מוגבר של נצולים.

בטוי הנוהל לשדור מצוקה בשם מי שהוא אחר יהיה MAYDAY RELAY
נתוני דוגמה ל- "שדור בשם"

ספינת מפרש "ימית" שומעת ספינת מנוע לתירות המודיעה שהיא נמצאת 3 ימים בים, נסחפת ללא מנוע,תקין מלאי המזון והמים אזל וקיימת סכנה מיידית לחיי אדם למרות שהים שקט. המשיט קורא לכלי שייט ישראלים , ומודיע שהוא נמצא כ- 25 מיל דרום מזרחית לרודוס. שם כלי השייט "קקטוס" וקריאתו נקטעת באופן שמרמז על מצברים חלשים. להלן הנוהל שתנקוט הספינה "ימית".

mayday relay mayday relay mayday relay this is yamit yamit yamit
following received at 1440 utc on channel 16 quote mayday cactus
25 miles southeast of rhodos engine shut down driftting no water
any israeli vessel unquote vessels in vicinty report and proceed for immediate assistance over

עם נטישת כלי שייט צריכה להיות אפשרות לקחת בנוחות ובמהירות:-
1. SART
2. COSPAS-SARSAT או אחרת
3. HAND HELD VHF TRANSCEIVER
4. PYRO-TECHNIC ITEMS
נוהל תקשורת דחיפות – URGENCY
המקרים האופיניים להגדרה כמצב "דחיפות" הם כל מקרה, שבו דרושה עזרה דחופה, אך אין הצדקה להפעיל נוהל מצוקה. במקרה שמתעוררת דרישה לעזרה דחופה, בזמן קיום תקשורת מצוקה , נתן לקרא את קריאת המצוקה ברווח שבין השדורים, ובסיומה להודיע על תדר המשך (למשל ערוץ INTERSHIP כל שהוא.).
המקרים הנפוצים להגדרה כנ"ל הם:-
1.אחרי 1999 אדם בים מסווג בכל מקרה כ-"מצוקה" Distress.
2. בקשות של עזרה רפואית או יעוץ רפואי דחוף.
3. תקלות בכושר השייט או ארועים על כלי השייט הדורשים גרירה או חילוץ או שרות
טכני דחוף (עזרה באמצעי שאיבה, כבוי אש, צוללים וכיו"ב).
ללא כמו במקרה מצוקה קריאת הדחיפות אינה לכל התחנות אלא מפקד כלי השייט מחליט על כך לפי המקרה. קריאה לכל התחנות

PANPAN PANPAN PANPAN ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS POSEDON POSEDON POSEDON

קריאה לתחנה מסויימת

PANPAN PANPAN PANPAN ROMA RADIO ROMA RADIO ROMA RADIO THIS IS RUDA RUDA RUDA

אחרי הקריאה באה ההודעה כשהיא מקודמת באפיון קצר של העזרה הדרושה לדוגמה: לעזרה או יעוץ רפואי ……….medico (יעוץ רפואי אינו בהכרח מקרה דחיפות כמו עזרה רפואית. אך גם אם אינו כזה הוא מקודם בקידומת MEDICO כדי להפנותו לרשות המתאימה ובדחיפות הנדרשת).
לכל עזרה אחרת כמו גרירה או חילוץ על ידי מסוק……require urgent towage /evacuation by helicopter/ pumping aids/fire extinguishing etc.
כל הודעה שהופנתה לכל התחנות יש לבטל בפניה לכל התחנות על תדר הקריאה:-

all stations all stations all stations this is lola lola lola cancel my panpan no further assitance required out

לפרטים שיש להכיל בהודעת הדחיפות יש אפשרויות רבות לפי המקרה ולפי נסיונו הימי של מפקד כלי השייט. עם זאת ישנם מרכיבים הכרחיים ומקובלים לכל מקרה:-במקרה של יעוץ או עזרה רפואית – האתר והנתיב, הגיל והמין של האדם הדורש טפול, תאור הפגיעה או המחלה, הטמפרטורה, לחץ דם ודופק, הטפול שנתן לו עד הבקשה, תאור התנהגות ותופעות של הפרשות למיניהן, האם יש בספינה ארון רפואות תקני (MEDICAL CHEST ) והאם יש להכין חלוץ וסדורים לאשפוז.

במקרים של תקלות בכושר השייט (SEA WORTHINESS) – אתר, תאור הנזק או הארוע, מצב כלי השייט במים הן מבחינת האזון והן מבחינת כושר התמרון, (נשלט או מוגבל או ללא שליטה) סוג העזרה הדרושה , והמיקום מסביב לכלי השייט או מעליו שאליו יש לגשת, כל פרט מזה שיראה לכלי הצלה מתקרבים.

בכל המקרים יש להכיל בהודעה משפט מפתח שמתחיל במילים

REQUIRE URGENT …….vessels in vicinity to keep sharp lookout and assist in search / medical advice/medical assistance/ vessels with doctor on board/evacuation and admittance to hospital/ evacuation of crew/ towage/ pumping aids/fire extinguishing aids/ underwater repairs etc….

נוהל הפצת הודעות לבטיחות השייט SAFETY OF NAVIGATION
ההודעות שמוגדרות כהודעות "בטיחות" כוללות הן מהדורות משודרות לפי לוח זמנים ולאזורים מסויימים, והן הודעות בזמן אמיתי . הנושאים הם רבים ויחודיים לכל אזור שייט, אך בראשי פרקים הנושאים הם: אזהרות על סערות GALE WARNINGS , נתוח – תסקיר – תחזיות מזג אויר ANALYSIS ,SUMMARY, FORECAST ; אזהרות מיוחדות על סערות טרופיות (הוריקן/ציקלון/טיפון), אזהרות על קרחונים , ערפל וכל תופעה אקלימית חריגה; מכשולים ימיים; מגדלורים מצופים ועזרי נווט שנכנסים או יוצאים מפעולה; תרגילי ירי בשטחי מים, תמרוני ציים , שיירות כלי שייט, כלי שייט גדולים מאד המתמרנים לאט, שנויים בסדרי תנועה; פעילות של כלי שייט בעבודות מיוחדות כמו קידוחים, מחקר, הנחת כבלים, שלית מוקשים, גרירת מטרות ירי, מגדלים, מבדוקים, רשתות ועוד כיו"ב. כל אלה מקודמים בקריאה לכל התחנות:

SECURITE SECURITE SECURITE ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS THIS IS HAIFA RADIO HAIFA RADIO HAIFA RADIO

לאחר הקריאה תודיעה תחנת החוף איזה מהנושאים עומדים להיות משודרים ומהוא תדר העבודה שעליו תשודר המהדורה או ההודעה המיוחדת, כאמור הודעות קצרות של עד דקה נתן לשדרן על ערוץ 16. ישנם מקרים בהם תופנה הודעה לקבוצת כלי שייט או לכלי שייט בודד (למשל אם הוא לא קלט אזהרות אלה ונכנס לשטח אש או סכנה אחרת). לצורך זה משתמשים ב-DSC על ערוץ 70 אם ישנו או בקריאות על ערוץ 16.המפקדים של כלי שייט יכולים ליזום הודעות על בטיחות השייט כאשר הם בעצמם מוגבלים בתמרון בראות מוגבלת כדי למנוע התנגשות, או כשהם מגלים מכשולים, מצוף, אורות לא בפעולה, ותופעות טבע וזהום בסביבתם הקרובה, שעלולים לסכן כלי שייט אחרים. במקרים אלה נתן לחבר הודעה קצרה לכל כלי השייט מיד עם הגלוי ולשדרה על ערוץ 16 או לעבור ל- 13 , ובשלב שני לשדר לתחנת החוף הקרובה אם נמצאים בטוח מתאים, ועל ערוץ העבודה של התחנה.

לאחר הקריאה והמעבר לערוץ עבודה, הקריאה משודרת שנית על ערוץ העבודה, ולאחריה תוכן ההודעות. עם סיום ההודעות הנוגעות למזג אויר ותופעות טבע, בדרך כלל לא תבא כל סיומת,
או END OF TRANSMISSION OUT
במקרה של אזהרות לשייט הנוגעות למכשולים ימיים, מצבים ופעילויות של כלי שייט מיוחדים יבואו אחד מהמשפטים הבאים, או כמה מהם

CONSIDERED DANGEROUS TO NAVIGATION
KEEP SHARP LOOKOUT
KEEP SHARP LOOKOUT AND REPORT/INFORM – OVER
VESSELS IN VICINITY KEEP CLEAR OF AREA
GIVE WIDE BERTH

נושאים וכותרות של הודעות אופיניות המוגדרות כהודעות "בטיחות" SAFETY

הערה: המידע לבטיחות השייט נאסף ומופץ במספר דרכים, כשהנפוצה ביותר לכלי שייט באזורי החופים היא בעזרת רשת תחנות המכונה NAVTEX . רשת זו פותחה כחלק מהגוף המכונה World Wide Navigational Warnnig Service ובקצור WWNWS , גוף זה הוא חלק מארגון הספנות הבין לאומי המכונה IMO נושא זה יוסבר בפרק על מערכת הבטיחות וההצלה GMDSS בפרק Maritime Safety Information = MSI. עם זאת ישנם מקרים שהמשיט של ספינה זקוק למידע מהיר בזמן אמת, או נאלץ לזום הודעת בטיחות , בין שלטובת כלל כלי השייט באזורו, ובין שלבטיחותו העצמית. לצורך מטרה אחרונה זו יעשה שמוש בערוצי התג"מ הימי 16 ו/או 13, או, לפי המקרה, דרך תחנת חוף זמינה והערוצים בפקוחה.

ראשית באפשרותו של המשיט לנסות לקבל מידע ישיר ומהיר על ידי התהליך הבא:-
על ערוץ 16 לאחר האזנה למניעת הפרעה לקשר אחר –

ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS SLEEPY SLEEPY SLEEPY REQUIRE INFORMATION REGARDING……….. סוג המידע הדרוש….. OVER

אם מתקבלת תשובה נתן לקבל את המידע על ערוץ 16 אם ההודעה קצרה מדקה, אם לא, נתן לעבור לערוץ המיועד לקשר בין כלי שייט; אם המידע מגיע מתחנת חוף היא תציין את הערוץ.הנושאים הנפוצים הם ( תרגם לעצמך את הבטוים ואת משמעותם):-
1. שטחים סגורים, אמוני ירי ותנועה צבאית.

FIRE- PRACTICE/EXERCISE- Will Take Place From… to… UTC Between Positions…. NAVY CONVOY —"— SUBMARINE PRACTICE —"— AIRCRAFT CARRIER MANOEUVRING —"— AREA CLOSED TO NAVIGATION/KEEP CLEAR OF AREA/NAVIGATION IS PROHIBITED

תופעות קיצוניות של מזג אויר.

GALE /STORM IS EXPECTED… TROPICAL STORM (CYCLONE, HURRICANE, TYPHOON) IS CENTRED AT… BAROMETER IS FALLING/RISING RAPIDLY – HIGH WINDS WARNING/EXPECTED ROUGH TO VERY ROUGH SEA / HIGH SWELL IN AREA… ZONE OF RESTRICTED/REDUCED VISIBILITY CAUSED BY… THICK/DENSE FOG EXTREME TEMPERATURE EXPECTED/ SUB-ZERO AIR TEMPERATURE .

. מכשולים ימיים, פעילות גרירה, פעילות כלי שייט מיוחדים ותמרון כלי שייט גדולים

FLOATING/SUBEMERGED/DRIFTING/ADRIFT – CONTAINER/PLATFORM/CYLINDRICAL/CONICAL SHAPED- OBJECT/BUOY/MINE /FISHING GEAR/DERELICT/SLICK OF OIL … IN POSITION….VESSELS IN VICINITY MUST NAVIGATE WITH CAUTION.DANGEROUS WRECK/ROCK/SHOAL/ABNORMAL LOW TIDE/DANGEROUS BAR — IN/AROUND POSITION.. VESSELS ARE ADVISED TO AVOID THIS AREA.VESSEL NOT UNDER COMMAND/ HAMPERED VESSEL /SALVAGE OPERATIONS/ PIPE-LAYING OPERATIONS/CABLE-LAYING OPERATIONS/OIL-CLEARANCE OPERATIONS/OCEANOGRAPHIC INSTRUMENTS MOORED/DRILLING RIG/DREGER WORKS/HYDROGRAPHIC SURVEY/SEISMIC SURVEY/MINESWEEPING OPERATIONS/ VERY LARGE CRUDE CARRIER MANOEUVRING/TANKERS TRANSFERRING …IN AREA/ POSITION… VESSELS IN VICINITY KEEP SHARP LOOKOUT/ NAVIGATE WITH CAUTION/GIVE WIDE BERTH.

TOWAGE OF – FLOATING TARGET/DOCKING VESSEL/OIL-RIG PLATFORM/SUB- EMERGED OBJECT/WRECK…FROM…POSITION… TO POSITION… BETWEEN DATE…TIME… BY …TUGS WITH TOWING- HAWSER/CABLE LENGTH OF….Fathoms/Meters

תקלות, הוספה או הסרה, שנויים והוצאה או הכנסה זמנית לפעולה של עזרי נווט:-
המתקנים

BUOY/MARK/BEACON/RACON/RAMARK/LIGHT/LIGHTVESSEL/LIGHTHOUSE/ FLOAT-LIGHT/WHISTLE BUOY/ELECTRONIC NAVIGATION SYSTEMS AND SERVICES…

המצב

UNLIT/EXTINGUISHED/TEMPORARILY SUSPENDED/NOT IN POSITION/ADRIFT/ REMOVED/OFF- STATION/ INTERRUPTED/ DISCONTINUED/INOPERATIVE/ ESTABLISHED/REASTABLISHED/ DEPLOYED/NOW SHOWING/NEW DANGER…

רשימות תעבורה L/T TRAFFIC LISTS
רשימת תעבורה היא רשימת שמות או אותות קשר של כלי שייט, שעבורם יש הודעה או מברק בתחנת חוף שנותנת שרותי קשר. הרשימה מעודכנת ומשודרת מספר פעמים ביממה על ידי תחנות החוף בשעות פעילותן. לפני שדור הרשימה מודיעה התחנה המשדרת, על ערוץ 16 , שהמהדורה עומדת להיות משודרת על ערוץ העבודה שלהן ALL SHIPS X3 THIS IS … LISTEN FOR MY TRAFFIC LIST ON CH… ; תחנות חוף שאין להן רשימה ארוכה נוהגות להקריא את הרשימה על ערוץ 16, בתנאי שמשך השדור אינו עולה על דקה, ואין הפרעה לתעבורה בעדיפות גבוהה יותר. בסוף הקראת הרשימה מודיעה תחנת החוף על אילו ערוצים היא מאזינה, ומזמינה את כלי השייט לקרא לה. אם קוראים מספר כלי שייט בה בעת, תחנת החוף תתן לכל אחד מספר סדורי ותורה לו להמתין לקריאה ממנה. המפעיל בכלי שייט צריך להאזין לרשימות תעבורה של תחנות החוף שבטוח הקשר שלו לפחות פעם ביום. את הפרטים על זמני השדור וערוצי העבודה של תחנות חוף נתן למצא בספר הנקרא LIST OF COAST STATION היוצא לאור ומעודכן על ידי ה-ITU. כן נתן למצא מידע דומה בפרסומי האדמירליות הבריטית ומשמר החופים האמריקני. מפעיל ששמע את שם כלי השייט או אות הקשר שלו ברשימה, צריך ליזום בעצמו את הקשר לתחנה ללא דחוי. מפעיל שלא קלט את הרשימה יכול לקרא לתחנה על ערוץ 16 ולשאול אותה אם יש חומר עבורו.TR פרטי מסע TRANSIT REPORT
המפעיל בכלי שייט צריך לשדר לתחנת חוף, שבטוח הקשר שלה הוא נמצא, הודעה קצרה המכונה TR . ההודעה יכולה להיות אחת מ-4 סוגים:
1) הודעה על יציאה מנמל; 2) פעם ביום הודעה על אתר בלב ים;
3) הודעה על שנוי ביעד או סטיה מהנתיב המתוכנן;
4) הודעה על כניסה לנמל. אם אין הוראה מפורשת שלא לשדר הודעות
כאלה, יש חשיבות עליונה להקפיד ולשדרן. ראשית משום שבמקרה של מצוקה ינסו לאתר את כלי השייט לפי פרטי הודעתו האחרונה. שנית, כלי שייט שמדוח , מאפשר לשרותי התקשורת לנתב הודעות עבורו דרך תחנת החוף הקרובה אליו, ואשר לרשימת התעבורה שלה הוא מאזין. הקדומת לשדור הודעות אלה היא TR , ולכן קורה שכלי שייט מתבקשים לשדר את ה-TR שלהם. הפרטים המשודרים אחרי הקדומת הם: שם כלי השיט; נמל היציאה; אתר (בלב ים); קורס; מהירות וזמן הגעה משוער לנמל היעד (ETA ) – דוגמה בדפי התרגול. כשהתנאים מאפשרים מקובל לשדר הודעות אלה על ערוץ 16. חשוב להבדיל בין הודעות אלה להודעות דומות הכוללות פרטים רבים יותר ובסדר מחייב, שנדרשים כלי שייט לשדר כמברק לרשויות שונות השולטות על מעברי מים ושטחי מים לאומיים . פרטים על אלה נתנים בקובץ הודעות לספנות של כל רשות הן בפרסומים כתובים והן במהדורות משודרות. דוגמה של דרישות משרד התחבורה הישראלי = IMOT מצורפת בנספח.

יומן הרדיו – RADIO LOG
כלי שייט שחייבים במתקני רדיו בהקף רחב יותר מאשר מתקן VHF, חייבים למלא יומן רדיו נפרד מיומן כלי השייט. חלקי היומן, והפרטים שיש למלא בו, מובאים בהמשך. בכלי שייט הנושא מתקן VHF בלבד, ירשמו רק תמציות תקשורת מצוקה, דחיפות , בטיחות, בדיקות תקינות ותקלות ביומן הכללי של כלי השייט. חלק מההודעות המודפסות כפלט של מקלטי NAVTEX ו- EGC מקובלות כרשום ביומן הרדיו. יומן הרדיו חייב להיות זמין להצגה הן למפקחי בטיחות של הרשויות, והן למפעילים מחליפים, כדי להתעדכן בכשירות מתקני הרדיו ופרטי הציוד והסמכות המפעילים הנדרשים לפי התקנות.

הפרטים שיש למלא ביומן רדיו (אם הוא נדרש כמסמך נפרד מיומן כלי השייט)
חלק א' של יומן הרדיו מכיל 3 מדורים:-
מדור א'– רשימה של כל המצברים המשמשים ציוד שהוא חובה של תכנית הבטיחות של כלי השייט כולל ציוד נשא.
מדור ב' – דוח יומי על מצב הטעינה של כל מצבר ופעולות טעינה, פריקה ואחזקה.
מדור ג' – דוח חד-חדשי בו נרשם מצב הטעינה (ריכוז אלקטרוליט) של כל תא ותא בכל מצבר.
חלק ב' של היומן מכיל גם הוא 3 מדורים:-
מדור א' – פרטי כלי השייט, אזור הים המותר לשייט ותוקף תעודת הבטיחות. השיטה שנבחרה למימוש "זמינות הציוד" , כתובת החברה המאחזקת (אם נבחרה שיטה זו), כתובת בעל הספינה או מפעילה. ועוד כל הזהויים והמספרים הדרושים להשתלבות ב- GMDSS (MMSI , INMARSAT NO. וכו').
מדור ב' – מספר המפעילים שנדרש, פרטי המפעילים (שמם דרגתם והסמכתם) האחראים להפעלת ציוד החובה ואחזקתו, ובצוע בדיקות ונסוי תקינות כולל של אנטנות, אספקת חרום ומצברים.
מדור ג' – רשום מלא של תקשורות ופעילות שגרתית בציוד הקשר. הפרטים שהם חובה לרשום נתנים בפרוט בדף הנחיה הפותח כל אוגדן של דפי יומן. היומן מסופק על ידי הלאום שתחת דגלו רשום כלי השייט וזה שמספק את תעודת הבטיחות. שם כלי השייט, אות הקשר הבין לאומי (CALL SIGN ) והמספר לקריאת ברירה ספרתית MMSI, ירשמו בכל דף של יומן זה ויועתקו ממדור א'.

להלן דוגמה של מבנה של דף יומי:-

Frequency Channel or Satellite Communication Summary Test and Remarks FROM STATION TO STATION DATE AND UTC
. . . . .
. . . . .

תירגול משפטי נוהל ודו-שיח לשמוש בקשר רדיו של השרות הימי בתחום ה-VHFתירגול ביטיי נוהל
העתק מתוך הרשימה שבאנגלית את בטוי הנוהל או סימן הפיסוק המתאים לכל אחד מהנתונים להלן וממולם.

1.אני מאיית
2. אני מאיית בספרות
3. אני מאיית באותיות
4.אני מאיית כסימנים/תוים
5. ההודעה מתחילה
6. כותרת
7. כתובת
8. תוכן
9. חתימה
10. קבוצה של אותיות ו/או ספרות
11. חזור/אמור שנית
12. מילה/קבוצה לפני
13. מילה/קבוצה אחרי
14. הכל אחרי
15. הכל לפני
16. הכל בין…..ל- ……..
17. חזור לבדיקה
18. תקן/תקון
19. הקרא להשואה/ אני מקריא להשואה
20. טעות/שגוי
21. המתן
22. סוף ההודעה
23. אני מאשר
24. תעבורה/חומר
25. קדומת
26. קבוצה / מילה
1. GROUP OF LETTERS/NUMBERS
2. TRAFFIC
3. REPEAT/ SAY AGAIN
4. I CONFIRM
5. WORD/GROUP BEFORE….
6. END OF MESSAGE
7. WORD/ GROUP AFTER……..
8. WAIT/STAND BY
9. ALL BETWEEN …… AND………… 10. MISTAKE/WRONG
11. PLEASE COLLATE/ I COLLATE
12. CORRECT/CORRECTION
13. I SPELL
14. I SPELL AS A NUMBER
15. MESSAGE BEGINS
16. I SPELL AS A LETTER
17. SIGNATURE
18. I SPELL IN FIGURES/ AS CHARACTER/ IN DIGITS
19. TEXT 20. ADDRESS
21. PREAMBLE
22. PREFIX
23. GROUP/WORD
24. ALL AFTER
25. ALL BEFORE
26. REPEAT FOR CHECK
רשימה של שידורים אסורים1. כל שידור שאינו לפי תקנות הרדיו שבתוקף.
2. כל שידור שעלול לגרום להפרעות על תדרי/ערוצי מצוקה.
3. כל שידור ללא הזדהות או זהוי מזויף.
4. שידורי נסוי של אותות אתרעה או אזעקה על תדרי מצוקה, ויש למנוע קרינת שדורי נסוי על תדרים שלא נועדו לכך.
5. כל קריאה או הודעה על תדר/ערוץ 'תפוש' על ידי שידור חוקי אחר.
6. שידור קריאה או הודעה במשך מעל ל-1 דקה על תדר/ערוץ מצוקה וקריאה, אם אינם חלק מקשר מצוקה דחיפות ובטיחות.
7. שידור קריאות במרוחי זמן קצרים יותר (תכוף יותר) מהמותר לפי תקנות הרדיו. מותר לשדר "קריאה מלאה" או "מקוצרת" 3 פעמים בהפסקות של 2 דקות בין קריאה לקריאה. אם אין מענה מותר לחדש קריאה בהפסקות של 3 דקות. בתנאי קשר טובים מומלץ להשתמש ב"קריאה מקוצרת" , ראה דוגמה למטה.
8. כל שידור המקרין קרינה "טפילית" "SPURIOUS" מחוץ לפס המוקצב וברמה שנתן להנחיתה. מבחינה מעשית, למפעיל ממוצע, אין יכולת לדעת על כך, אלא אם מדוחים לו על הפרעות או שהוא מזהה הפרעות בציוד אלקטרוני בתוך כלי השייט. הצעד הראשון והמיידי הוא להנחית את הספק השידור ולערוך בדיקה של כל החבורים/מגעים , הכבלים והאנטנות, והסמיכות בינהם.

קריאה מלאה:-

HAIFA RADIO HAIFA RADIO HAIFA RADIO THIS IS TINO TINO TINO HOW DO YOU READ ME OVER
קריאה מקוצרת:-
HAIFA RDAIO THIS IS BARUCH BARUCH I HAVE ONE PHONE CALL OVER
שדורי נסוי לא יארכו מעל 10 שניות ויכללו את זהוי התחנה:-
TESTING TESTING TESTING THIS IS FAUGSTAD FAUGSTAD FAUGSTAD END OF TEST OUT On an Intership Channel or Dummy Load .HAIFA RADIO HAIFA RADIO HAIFA RADIO THIS IS VOLTAIR VOLTAIR VOLTAIR RADIO TEST OVER VOLTAIR THIS IS HAIFA RADIO RECEIVING YOU WELL THIS IS VOLTAIR THANKS OUT On Working Channel
רשימת מסמכים ופרסומים לתחנת רדיו בכלי שייט
הרשימה נתנת בכוונה באנגלית, כדי ללמוד ולזהות את הכותרות והמונחים שמופיעים על הפרסומים השונים, והגופים המפיצים אותם. חלק מהפרסומים או המסמכים דורשים חדוש , תוספות , עדכונים ותיקונים תקופתיים. כן, כל ספר שרות מכיל דפי הסבר לאופן השמוש בו, במקרה של ה- ITU זה בכמה שפות.
1. The Vessel Safety Certificate showing the Registry Number and the existance of radio station by Israeli Ministry Of Transport = IMOT.
2. Ship Station License by Israeli Ministry Of Communication = IMOC.
3. Radio Operator Certificate (IMOC/IMOT).
4. Radio Log Book (Either separated or included in Vessel Log as per Category of Vessel) IMOT.
5. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile Satellite Service. ITU.
6. List of Coast Stations (Any updated edition for the category of the vessel sailing routes and radio equipment ITU or ALRS or USCG or other).
7. List of Ships Stations ITU.
8. Alphabetical List of Call Sign and MID. ITU.
9. List of Radiodetermination and Special Services Stations. ITU.
10. International Code of Signals = INTERCO. IMO or IMOT.
11. Operation Instructions/Manuals and Technical Service bibliography for the electric and electronic equipment that is mandatory for the class of the vessel (Power Supply, Antennas, Wiring Scheme etc.).
12. Files of current and in force Notices to Mariners and Notices for ships Radio Stations by IMOT, IMOC, Navtex, EGC.
13. Standard Marine Navigational Vocabulary. IMO.
14. All forms required as per Category of Traffic and Accounting Authorities instructions.
אלף בית "פונטי" בין-לאומי
הרשימה שלהלן משמשת להקראת מילים וקבוצות של סימנים במקרים הבאים:-
א. במקרים של קשיי קליטה (הפרעות בערוץ או בקו התקשורת).
ב. במקרה של הבדלים וקשיי מבטא בין הצדדים המתקשרים (שוני בשפת האם והלאום).
ג. כאשר רוצים להכתיב קבוצות אותיות וסימנים חסרי משמעות או מילים בכתיב מיוחד ושפה לא שגרתית.
הנוהל הוא, שבמקום כל אות או מרכיב, בקבוצה שמקריאים, מקריאים את המילה המתאימה מתוך הרשימה.
בתוך קבוצה או מילה ארוכה משתהים כל 2 או 3 סימנים, שהייה קצרה; בין הקבוצות או המילים משתהים לפרק זמן גדול פי 3 (בערך) מהרוח בין סימן לסימן.

UNAONE 1 ALFA A
BISSOTWO 2 BRAVO B
TERRATHREE 3 CHARLIE C
KARTEFOUR 4 DELTA D
PENTAFIVE 5 ECHO E
SOXISIX 6 FOXTROT F
SETTESEVEN 7 GOLF G
OKTOEIGHT 8 HOTEL H
NOVENINE 9 INDIA I
NADAZERO 0 JULIET J
PERIOD / DECIMAL / FULLSTOP . ) KILO K
COMMA , ) LIMA L
DASH / SEPARATION  ) MIKE M
OBLIQUE / ) NOVEMBER N
OSCAR O
PAPA P
QUEBEC Q
ROMEO R
SIERRA S
TANGO T
UNIFORM U
VICTOR V
WHISKEY W
EX-RAY X
YANKEE Y
ZULU Z

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות