בלוג

תקשורת אלחוט א'

למשיטי ספינות וכלי שיט קטנים חבור ועריכה :- יערי דניאל 4X1FC הערת הקדמה הנושאים בפרק זה חוברו ונערכו עבור אלה המתכוננים לבחינות "משיט ספינה", אינם בעלי

חגי ישראל

  רשימת חגי ישראל, מועדים וימי זכרון. כמו כן מצויינים מספר הימים בו חל החג וכן מצויינים אורכם ודחיות / הקדמות אם יש. החג תאריך

לוח שנה עברי

תמיד עניין אותי מבנה לוח השנה העברי, עיינתי בספרות ובאתרים ובכדי להבין את מבנה הלוח החלטתי לתכנת לוח שנה עברי / גריגוריאני. זו גם הסיבה